Suscríbete El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Enrique Benavent

paraules de vida

Enrique Benavent Vidal

Davant el nou curs escolar

Durant aquestes setmanes, en les quals comença l’última etapa del curs escolar, les autoritats, els centres escolars i les famílies comenceu a pensar en el pròxim curs. Tots teniu la responsabilitat d’oferir als xiquets i joves els mitjans necessaris perquè reben una educació que els ajude a créixer com a persones en totes les dimensions, i a adquirir aquells coneixements que els ajuden a descobrir la seua vocació, de la qual el treball és un element essencial. Perquè un sistema educatiu siga eficaç es requereix una bona coordinació entre tots els que tenen alguna responsabilitat en l’educació.

Els pares són els primers responsables de l’educació dels fills. Es tracta d’un deure moral i d’un dret que naturalment els correspon. Això no significa que puguen fer el que vulguen amb ells. Tot ésser humà té una dignitat que ha de ser respectada per tots. Els pares són els primers que estan obligats a salvaguardar-la. Si uns pares no respecten aquests drets és l’Estat qui té el deure de garantir-los.

Un dels drets fonamentals que els poders públics estan obligats a respectar és el dret a la llibertat religiosa i de consciència. Aquest dret no es redueix a una tolerància o llibertat de culte. A més d’això, exigeix el reconeixement positiu del dret de tota persona a prendre les pròpies decisions morals segons la veritat; del dret dels pares a educar els fills segons les pròpies conviccions religioses; de les comunitats religioses a organitzar-se per a una vivència de la pròpia religió; de tots a professar públicament la pròpia fe.

En la seua missió d’assegurar el bé comú, l’Estat pot prohibir tot allò que, fins i tot, sent ordenat directament per preceptes o inspirant-se en principis religiosos, pose en perill la vida, els drets o la dignitat de les persones. Per això, en l’àmbit educatiu, les lleis han de promoure una educació en aquells valors necessaris per a una convivència basada en el respecte a totes les persones, siga quina siga la seua ideologia, religió o situació personal.

L’Església, en oferir una proposta educativa en els seus col·legis i la possibilitat que tots reben una formació d’acord amb la seua fe en la classe de religió, vol prestar un servei a les famílies i a la societat. Per això, m’atreveixo a suggerir que en aquests moments valoreu el gran bé que pot suposar per els vostres fills la presència de la fe en el seu procés de formació.

Bisbe de Tortosa

Compartir el artículo

stats