50%DTO ANUAL BLACK FRIDAY El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Eva Alcón

TRIBUNA

Eva Alcón

Les universitats i el repte de la formació al llarg de la vida

A l’UJI defensem que la formació permanent compleix una funció social que ha de ser atesa mitjançant una oferta oberta, flexible i actualitzada

La dimensió docent de les universitats no es pot acabar en els estudis de grau, màster o doctorat, sinó que s’ha d’estendre necessàriament a la formació permanent en un sentit ampli, a un aprenentatge al llarg de tota la vida. La societat del coneixement i les transformacions socials profundes que vivim demanen nous perfils professionals i la requalificació de les persones, però també que s’incloguen en la formació l’aprenentatge de competències transversals i l’esperit crític.

En aquest context, les universitats hem de tindre un paper actiu a través dels estudis de la formació permanent i els estudis de postgrau per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania i als múltiples desafiaments que cal abordar, com la digitalització, l’economia circular, el desenvolupament sostenible, l’envelliment, la igualtat de gènere o la responsabilitat social, entre altres. Aquest és, sens dubte, un dels reptes de la universitat de la pròxima dècada.

És cert que les universitats espanyoles comptem amb una oferta sòlida, coherent i qualificada de formació permanent en tots els àmbits. En el cas de la Universitat Jaume I, aquesta oferta suma més de 150 títols entre màsters propis, cursos d’especialització i expert/a, formació continuada i cursos de llengües. A aquesta oferta cal afegir la Universitat per a Majors, un referent en l’aprenentatge al llarg de la vida, o la nova Escola de Formació Esportiva, que aglutinarà tota l’oferta de formació universitària vinculada amb l’àmbit de l’esport i la vida saludable.

No obstant això, encara tenim reptes al davant per a consolidar el lideratge universitari en l’àmbit de la formació permanent. Reptes que passen necessàriament per guanyar flexibilitat a l’hora d’adaptar l’oferta per a atendre les demandes socials i, al mateix temps, mantenir la garantia de qualitat d’aquests estudis.

El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris, a partir dels principis generals que defineixen l’espai europeu d’educació superior, i de l’assegurament de la seua qualitat ha establert les bases normatives per a desplegar el potencial universitari en aquest àmbit. Per primera vegada, s’ordenen explícitament els ensenyaments propis universitaris i es reconeix el paper de la formació permanent com a eina per a «enfortir la formació dels ciutadans i ciutadanes al llarg de la vida, actualitzant i ampliant els seus coneixements, les seues capacitats i les seues habilitats generals, específiques o multidisciplinàries dels diversos camps del saber».

Aquesta aposta per la formació permanent també està recollida en el document Universitat 2030 de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Espanyoles (Crue), l’estratègia que situa al sistema universitari espanyol com a motor de canvi cap a una economia del coneixement, i recull els desafiaments clau per a fer-lo possible, entre els quals es troba la formació permanent.

Precisament per aquesta importància estratègica de la formació al llarg de la vida, des de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de Crue Universitats Espanyoles, dedicarem un dels cursos de la Universitat d’Estiu a abordar el present i futur de la formació permanent en el context universitari.

El curs comptarà amb la participació del ministre d’Universitats, Joan Subirats, rectores i rectors d’una desena d’universitats i representants d’institucions autonòmiques, estatals i europees amb l’objectiu de reflexionar des d’una perspectiva plural i internacional sobre els títols propis i les microcredencials en les propostes de formació continua en les universitats. En el context d’aquest curs, també reflexionarem sobre la importància de l’aprenentatge permanent i l’ocupabilitat, amb l’objectiu de fomentar la inclusió i la igualtat d’oportunitats.

Aquest debat pretén compartir reflexions i aportar propostes per a configurar una oferta formativa de títols propis universitaris que responga a les demandes socials i a la necessitat d’aprenentatge al llarg de la vida, de tal manera que aquesta formació permanent contribuïsca a construir el futur en un context de canvi tecnològic i social, a mantenir la capacitat de servei públic i a enfortir els vincles entre les universitats i la societat.

En definitiva, des de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb Crue Universitats Espanyoles, defensem que la formació permanent compleix una funció social que ha de ser atesa mitjançant una oferta oberta, flexible i actualitzada, sense renunciar a les exigències de qualitat que han d’avalar aquest tipus d’estudis ni a una formació que va més enllà de la transmissió de coneixement. La Universitat Jaume I ja fa anys que treballem per a fer-ho possible i els dies 15 i 16 de juny tindrem l’oportunitat de compartir la nostra experiència en un dels cursos de la Universitat d’Estiu.

*Rectora de la Universitat Jaume I

Compartir el artículo

stats