El Grup d’Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia (GREAT) de la Universitat Jaume I ha di- ssenyat i implementat un procés formatiu en robòtica educativa, per tal de reduir la bretxa de gènere en pensament computacional de l’estudiantat de magisteri d’Educació Infantil i de Primària. Les conclusions d’aquesta investigació de l’UJI sobre competència digital s’han publicat en la revista Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice.

Els investigadors de l’UJI han analitzat la competència digital i el pensament computacional d’alumnat de magisteri d’Educació Infantil i Primària d’aquesta entitat acadèmica i han detectat «una bretxa de gènere en aquestes matèries fonamentals en l’entorn digital, perquè les xiques tendeixen a percebre’s amb menys habilitats en eines digitals que els xics, especialment en la dimensió tecnològica», afirma el professor de Didàctica i Organització Escolar, membre de GREAT, Francesc Esteve. Pel contrari, no es van trobar diferències entre homes i dones en relació a capacitats vinculades amb l’aprenentatge computacional i la programació, com indiquen els resultats publicats en International Journal of Emerging Technologies in Learning.

Davant d’aquesta autopercepció de les dones futures mestres d’Educació Infantil i Primària de tindre menys competència digital, els membres de GREAT van posar en marxa un programa pedagògic en robòtica educativa en aquests estudis de grau. I, com revela aquest estudi, «es va incrementar el pensament computacional de les alumnes», comenta Francesc Esteve.

Innovació educativa i STEM

El grup GREAT, coordinat pel professor del departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura, Jordi Adell, treballa en un nou projecte del Grup d’Innovació Educativa (GIE) en Robòtica Educativa i Pensament Computacional de l’UJI (EduBot) per al di-sseny de diverses accions formatives que «comencen a trencar aquest tipus d’estereotips i eixa percepció diferenciada i, en definitiva, treballar per la igualtat de gènere». Aquesta iniciativa se centrarà en la robòtica educativa com a instrument per a superar la bretxa de gènere i serà liderada per les investigadores Mª Ángeles Llopis i Gracia Valdeolivas.

L’estudi desenvolupat pels investigadors i professors Francesc Esteve, Mª Ángeles Llopis i Jordi Adell sobre competència digital també aporta un coneixement valuós per a promoure les matèries STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre les xiquetes i, d’aquesta manera, afavorir la seua vocació pels estudis vinculats amb les tecnologies.

Recursos digitals

El grup d’Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia (GREAT) va iniciar formalment la seua activitat en el curs 2016-2017 i centra els seus projectes en l’àrea de la tecnologia educativa, la competència digital, la formació docent i en el disseny i avaluació d’eines i recursos digitals. Està coordinat pel profe-ssor Jordi Adell, de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I, alhora director del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT).

Per la seua banda, el professor i investigador del grup GREAT Francesc Esteve, autor principal d’ambdós estudis, centra la seua investigació en l’anàlisi de la competència digital i la formació docent, i en l’estudi de la metodologia d’investigació Design-BasedResearch (DBR). Ha dirigit diferents treballs de recerca sobre temes de robòtica educativa, MOOC, mobilelearning o xarxes socials. A més a més, és comissionat de la rectora per a la coordinació del gabinet del rectorat i l’impuls digital de l’UJI.