La història és una disciplina en la qual les unitats de temporals varien segons el context. Així, 20 anys pot semblar un període relativament curt quan analitzem canvis demogràfics, socials i fins i tot polítics, però representa una magnitud gairebé abismal si del que estem parlant és de l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest mes de setembre, al mateix temps que inaugurem demà el nou curs acadèmic, la Universitat Jaume I celebra el vintè aniversari de la creació de la primera pàgina web del nostre país, la de la nostra universitat, que va engegar un grup de pioners encapçalat pel professor Jordi Adell i format pels germans Toni i Carles Bellver, Enrique Navarro i Enrique Silvestre, que van desenvolupar a principis de 1993 el primer servidor web d’Espanya amb la finalitat d’experimentar amb el nou sistema què, per a compartir informació, s’havia desenvolupat en el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear (CERN) de Ginebra. Després de comprovar durant mesos el seu funcionament, aquest grup va informar a Tim Berners-Lee, el creador de la web, que havien instal•lat un servidor web experimental en l’adreça http://www.uji.es, i aquest va incloure aquest servidor en la llista pública que mantenia amb tots els que estaven actius a nivell mundial.

Des de llavors, la història de la web, tant a Espanya com a nivell mundial, ha estat una successió de xifres de constant creixement, tant en el nombre de pàgines i d’usuaris, com de les accions que es poden dur a terme a través de la mateixa, des de la més bàsica de consulta d’informació fins a la realització de gestions tan variades com transaccions bancàries, la compra de tot tipus de béns i serveis, o, en el nostre cas, la gestió de matrícules en línia i fins i tot la formació a distància. El sistema de comunicació entre ordinadors que va idear Berners-Lee va obrir l´ens de la comunicació global, va democratitzar i va estendre els beneficis d’Internet a tota la població, en un procés que segueix en vertiginós creixement i del que la Universitat Jaume I se sent orgullosa participant activa.

Com a universitat creada en el mateix moment històric que començava a desenvolupar-se plenament la Societat de la Informació, l’UJI ha fet de les tecnologies de la informació i la comunicació un dels seus trets distintius més evidents. Per a això, hem apostat per la tecnologia web com el nostre principal canal de comunicació, tant interna com amb els diferents públics externs amb els quals ens relacionem. Així mateix, amb la integració primerenca del nou llenguatge web, el XML, a partir de 2004, l’UJI ha fet de la seva web no només el seu principal mitjà de comunicació, sinó també el punt central d’informació des del qual alimentar altres suports més capdavanters, com el circuit de pantalles de televisió al campus o les noves apps per a dispositius mòbils, que es troben accessibles des del curs passat per a les dues principals plataformes de telèfons intel•ligents: iOS i Android.

Al costat de l’ús intensiu de la web com a canal d’informació, la Universitat Jaume I ha explorat des del primer moment les seves múltiples possibilitats com a eina de gestió. A partir del desenvolupament d’un ERP (Software de gestió) propi, l’ UJI ha utilitzat la web per facilitar tot tipus de tràmits administratius als estudiants i a tots els col•lectius amb els quals ens relacionem, des dels treballadors als proveïdors i usuaris de tot tipus, que poden realitzar a través de la web accions tan diferents com reservar una cabina de la biblioteca o una pista de pàdel, consultar els concursos i ofertes públiques de contractació, matricular-se d’un curs o, a partir del pròxim mes d’octubre, comprar les entrades per a un espectacle en el Paranimf. La web facilita enormement tots els processos administratius, alliberant-los dels límits temporals i espacials. I això per a una universitat de grandària petita com la nostra ha estat una oportunitat que hem sabut valorar sempre i aprofitar al màxim.

Dins de la gestió web, un àmbit especialment significatiu de la nostra activitat és l’ús d’aquesta eina en la docència. Així, la web s’ha convertit en el gran suport de la nostra activitat formativa, i no només en programes exclusivament en línia, sinó en la pràctica totalitat de la nostra formació presencial. La immensa majoria del nostre professorat utilitza l’Aula Virtual de la nostra universitat com un suport fonamental de la seva activitat, un suport que serveix tant de repositori de material propi i d’altres fonts documentals, com de canal complementari per a la relació docent amb l’alumnat. En aquest sentit, l’ UJI, que ha complementat la seva activitat formativa amb un programa molt ambiciós de coneixement lliure a través de la web, té intenció de seguir explorant les possibilitats pedagògiques d’Internet, per a la qual cosa anem a desenvolupar a partir d’aquest curs un projecte propi de cursos massius en línia i oberts, els coneguts popularment com MOOCs, per les seves sigles en anglès.

Finalment, la història de la web, sobretot en els últims anys, és la de les noves possibilitats que brinda a la participació ciutadana, al protagonisme de tot tipus d’usuaris, que han deixat de ser receptors passius per reivindicar un paper més actiu. L’UJI també ha volgut estar present en aquesta revolució del nostre temps i manté una presència constant a les xarxes socials, des de les quals busca no només informar sinó sobretot poder escoltar als seus usuaris i establir amb ells un diàleg enriquidor.

Durant aquests primers 20 anys, la web s’ha transformat de manera increïble, fent-se mòbil, audiovisual i molt més potent, però també ens ha transformat modificant per sempre la nostra forma d’accedir a la informació, dur a terme un gran nombre de gestions pràctiques i, fins tot, la manera de relacionar-nos. Durant aquest temps l’ UJI ha estat en l’avantguarda dels seus canvis i continuarà treballant per mantenir aquest paper i aprofitar al màxim les possibilitats tecnològiques al servei de la societat a qui es deu. H

*Rector de l’UJI