La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelló ha adjudicat el programa d’Aula Compartida.

Es tracta d’un programa d’atenció a la diversitat, que té com a finalitat previndre l’absentisme i l’abandonament escolar. A les sessions, assistiran 15 alumnes, els quals han repetit els cursos de 1er i 2n de l’ESO.

"Igual que la resta d’accions que portem a terme a Castelló, aquesta està vinculada al projecte de Ciutat educadora i inclusiva, ja que volem que tot el món tinga l’oportunitat de continuar amb la seua formació i volem ajudar a reconnectar amb el sistema educatiu a l’alumnat", ha apuntat el regidor d’Educació de Castelló, Francesc Mezquita. "Sense dubte, aquests cursos de la primera etapa de l’educació Secundària són claus per al futur dels i les alumnes i per això actuem ací", ha destacat l’edil, qui obri la porta a estendre la intervenció a altres centres que ho sol·liciten.

Així doncs, el programa d’Aula Compartida aspira a facilitar l’adaptació de l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria al medi escolar i a acabar amb actituds disruptives. D’aquesta manera, l’IES el Caminàs comptarà amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació per fomentar la igualtat d’oportunitats entre els menors en risc d’exclusió.

L’alumnat durà a terme una sèrie d’activitats relacionades amb els objectius plantejats. Mitjançant aquestes dinàmiques grupals i individuals, els menors adquiriran competències en l’àmbit del llenguatge, l’entorn digital o, també, la matemàtica i la tecnologia. També s’impulsarà el sentit de la iniciativa i del treball en equip. La programació està sotmesa als possibles canvis degut al context sanitari, de manera que les activitats es poden adaptar per dur-se a terme en línia.

El programa esdevé una eina que té com a base la realització d’activitats pràctiques i terapèutiques, les quals posen en el centre a l’alumnat que hi assisteix. Tot i que hi ha normes, la majoria d’activitats del curs tenen a veure amb les emocions, l’autoestima o la gestió de la frustració.