La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat la convocatòria de 2,1 milions d'euros en ajudes a la informatització i l'automatització de la xarxa d'ecoparcs.

Concretament, tretze àrees de gestió del conjunt del territori de la Comunitat Valenciana (A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1) poden optar a aquesta línia pressupostària que avança en la implantació de sistemes intel·ligents de gestió que incentiven l'arreplega separada mitjançant els ecoparcs.

La Conselleria continua estenent el model de descompte econòmic directe de la taxa de gestió de residus. Un sistema que pot multiplicar fins per 10 vegades l'arreplega separada en origen i que en 2020 va bonificar 120.000 famílies de la Comunitat Valenciana.

Aquesta via de finançament es troba en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana, i es podrà utilitzar per a la inversió, instal·lació i implantació d'un sistema integrat de control i informatització d'accessos i entrades de residus en els ecoparcs fixos, automàtics i/o mòbils.

A més, també es finançarà l'adquisició d'ecoparcs automàtics, mòbils o autònoms amb plaques solars; d'ecoparcs automàtics, mòbils i per a zones rurals, ordinador i bàscula o sistemes d'identificació i pesatge equivalents; així com la compra d'equips informatitzats per a contenidors i equips d'arreplega de residus orgànics, fracció rebuig, tèxtils, envasos lleugers, vidre i cartó.

L'import màxim de la subvenció individual que pot rebre cada un dels beneficiaris és de 600.000 euros i seran subvencionables les despeses generades a partir de l'11 d'octubre de 2017, sempre que les actuacions no hagen conclòs materialment o s'hagen executat íntegrament abans que el beneficiari present la sol·licitud de subvenció.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 3 mesos, comptats des de l'endemà de la publicació de l'actual convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Aquestes ajudes seran susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).