Almassora ha tingut un fort impuls cultural des de la passada legislatura. El treball del Bloc en la regidoria de Cultura i Ensenyament ha donat els seus fruits. Hui gaudim d´una mínima oferta cultural, que era inexistent fa cinc anys. Per², eixa expansió i millora es va fer aprofitant i condicionant les poques infrastructures que teníem a mesura que s´incrementaven les activitats.

Una segona fase hauria d´haver sigut la construcció de la infrastructura adequada, que mai hem tingut. Primer vam comprar, el 2001, el solar de la part darrera de l´escenari per ampliar l´edifici en la línia que marcar els t¨cnics. A continuació, vam fer un concurs d´idees per reformar la Cambra Agr ria i convertir-la en un gran espai cultural. La Biblioteca, l´Escola de Música, l´auditori, instal.lacions per a cursos, sales de confer¨ncies i exposicions, i també, no es vam oblidar de les instal.lacions pr²pies de l´actual Cambra i de la Comunitat de Regants.

Per² el PP, poc abans de les eleccions, es va desmarcar dient que valia massa diners. Argument que mai hem ent¨s, quan el Bloc plantejava finan§ar els 600 milions del cost aproximat junt la Conselleria de Cultura. Fins i tot vam tindre converses i se´ns va mostra la bona predisposició a col.laborar. L´única dificultat era una qüestió administrativa respecte a la titularitat de l´edifici. El camí estava encetat i tenia menys dificultats si tenim en compte que en la Generalitat també governa el PP. Almassora té el mateix dret que les altres poblacions que han rebut ajudes per instal.lacions culturals. Per² dóna la sensació que al projecte ha tingut la desgr cia de ser propiciat pel Bloc.

El PP, a hores d´ara, no sap encara que ha de fer amb la C mara. Ara diuen que faran una biblioteca, oficines per les associacions, ficaran un ascensor o, potser, lleven el saló d´actes. Com és possible que després d´any i mig de govern no s piguen qu¨ fer? La falta d´idees és més que evident. L´any passat dien que farien una reformeta, la pintarien o fins i tot traslladarien l´Ajuntament mentre en construïen un de nou. Per², com tantes altres voltes, arranc de cavall i par de burro, se n´adonen que val massa diners. Plantegen l´alternativa d´un espai polifuncional on s´instal.la la carpa de festes, l´anuncien a bombo i platillo, i fins i tot apareix al pressupost de l´any 2004, per² se n´adonen que val massa diners fer un obra fara²nica d´aquest tamany i tornen a rectificar. És ben clar, no saben per on tirar.

En les propostes que el Bloc ha presentat en forma d´alternatives al pressupost del PP insistim a reprendre el projecte que hi havia inicialment. Les reformes ixen sempre més cares que fer un nou edifici i no se li trauen totes les seues possibilitats. El projecte és vital, el centre de cultura ha d´estar al centre del poble. L´edifici té una localització magnifica que cal rendibilitzar al m xim. Almassora necessita traure la gent al carrer i eixe espai segur seria un element més per dinamitzar la vida social d´Almassora. No hem de perdre de vista que si no actuem amb rapidesa i dotem d´unes mínimes infrastructures Almassora es convertir en una ciutat morta, sols per a dormir.