Durant els últims 40 anys, a Borriana no hi ha hagut cap assumpte més recurrent i pol¨mic, que genere més crispació i divisió entre els ciutadans, independentment de la seua posició política o ideol²gica, que l´Arenal.

L´Arenal, per als lectors que no el coneixen, és una franja de terreny de forma triangular oberta a la platja a la que dóna nom, format a partir dels anys 20 del segle passat. Les arenes dipositades per les avingudes del Millars abans de l´exist¨ncia de l´embassament de Sitjar, retingudes per l´escullera de Llevant del port, aleshores en construcció, són l´origen dels 238.000 m del paratge de la disc²rdia.

L´Arenal sempre ha estat públic; inicialment propietat de l´Estat com a terrenys guanyats a la mar, i des de 1968 municipal, quan l´Ajuntament l´adquirí en subhasta pública. Públic, obert i de lliure utilització com la platja contigua, de tal manera que avui és impossible imaginar l´u sense l´altre. Platja i arenal són una unitat, el conjunt és un paratge ins²lit a la Mediterr nia, almenys a les nostres comarques, i diferenciador, que li ha conferit a la nostra costa i a la ciutat una personalitat pr²pia.

Un fet ins²lit i diferenciador: un espai públic, obert i de lliure utilització en primera línia de costa, per² no una casualitat. Ha estat el fruit de la voluntat, de la manera d´ésser i d´obrar d´almenys dues generacions de borrianencs, apassionats i zelosos en la conservació del seu patrimoni col.lectiu.

No ha estat f cil mantindre el paratge de l´Arenal; ja hem dit que és l´assumpte municipal més pol¨mic i que més crispació i divisió genera entre la ciutadania. Des del moment de l´adquisició, que comprometé pr cticament mig pressupost municipal de l´¨poca, fins a avui sempre hi ha hagut persones que han vist en la urbanització i privatització de l´Arenal la solució als problemes de la ciutat.

Sempre no ha estat f cil la defensa d´un Arenal públic. Als anys 60 el desenrotllisme de molts pobles de la costa valenciana era per a molts ciutadans enlluernador. Als anys 80 a tota la platja de Borriana no hi havia un pam de s²l urbanitzat residencial per acollir qualsevol iniciativa empresarial. En els dos casos hi hagueren ciutadans de bona fe que pensaren de tirar m de l´her¨ncia, l´Arenal.

Avui la situació és molt diferent: a Borriana hi ha milions de metres quadrats de s²l residencial programats tant al Pla General, com als programes urbanístics presentats, uns aprovats i altres en procés d´aprovació. El nostre litoral est preparat, sense haver de malbaratar her¨ncia, el patrimoni col.lectiu, per acollir qualsevol iniciativa empresarial. Borriana est oberta i ofereix oportunitats per a tots els emprenedors i, a més a més, en necessitem. Realment l´Arenal havia deixat de ser un assumpte pol¨mic fins fa uns mesos. En les últimes eleccions municipals tampoc fou tema de grans debats, perqu¨ als programes electorals dels partits amb representació municipal hi havien més coincid¨ncies que diverg¨ncies. El car cter públic del paratge era una proposta comuna.

Qu¨ ha passat, doncs, perqu¨ de bell nou, s´inicie la guerra de l´Arenal? Estic sincerament conven§ut que en aquesta ocasió el detonant és més greu que mai, perqu¨ ara la disc²rdia i la divisió no est al carrer, ni hi ha necessitats punyents. Ara la divisió est al si del grup de govern municipal, que des de les últimes eleccions municipals de 2003, aconseguí la majoria absoluta.

Conegudes són les dues posicions i qui les encap§ala. D´una banda l´alcalde Ferrada, que des de 1995 s´ha manifestat públicament en la defensa d´un Arenal públic, incl²s al programa electoral últim amb la seua fotografia a la portada. I d´altra banda el regidor Perelló, conegut des de fa més de 20 anys per la seua obsessió per malbaratar el patrimoni col.lectiu, l´Arenal.

És una partida fratricida en qu¨ de moment sembla que el regidor va col.locat i guanyador, en qu¨ la resta de ciutadanes i ciutadans no podem, és el nostre deure, quedar-nos passius, est en joc bona part del nostre patrimoni col.lectiu.

Ara és l´hora, com abans ho feren les generacions passades, de dir la nostra amb claredat. No podem esperar al 2007, ser tard. Ara és l´hora de reivindicar amb més for§a que mai, que els borrianencs volem un Arenal públic, obert i de lliure utilització, que volem l´Arenal per al poble.

Regidor del Bloc a Borriana