La formació de les noves generacions constitueix una de les grans preocupacions de la nostra societat, especialment de pares i educadors. Ningú no és indiferent al bé de les persones que estima, especialment d’aquells que estan en camí de creixement i dels qui dependrà el futur de tots. Per això no podem menys que prendre’ns molt seriosament la seua formació, la seua salut, no només física sinó també moral, i tot allò que consolide la seua capacitat d’orientar-se en la vida i destriar el bé del mal. Per això, el Papa adreçava als joves aquestes paraules en el seu Missatge per a la JMJ: “Teniu el dret de rebre de les generacions que us precedeixen punts ferms per prendre les vostres opcions i construir la vostra vida, de la mateixa manera que una planta petita necessita un suport sòlid fins que creixin les seves arrels, per esdevenir un arbre robust, capaç de donar fruit” (JMJ 2011). Aquí radica un element fonamental per trobar resposta a l’actual crisi de l’educació dels joves: les conviccions dels adults.

En aquesta línia, els pares tenen una gran responsabilitat a l’hora d’elegir la forma d’educar als seus fills. Certament, els fonaments es donen en tot quant es viu i es proposa en l’àmbit familiar, però també és important l’educació rebuda en l’àmbit de l’escola i de la parròquia. Perquè l’educació ha de tenir cura de totes les dimensions de la personalitat, per a lo qual la dimensió religiosa és també important. Per això, optar per l’ensenyament religiós escolar per als nostres nens i joves és un acte de gran responsabilitat. L’ensenyament religiós escolar ajuda a situar-se davant la tradició cultural de la qual formem part; a comprendre les arrels cristianes que configuren la nostra cultura; a situar-se d’una forma crítica davant la societat, sabent distingir els comportaments que salvaguarden el bé de cada persona d’aquells que el destrueixen; ajuda a trobar resposta al sentit últim de la vida, amb totes les seues implicacions ètiques. L’ensenyament religiós escolar, amb tot el seu accent cultural, ajudarà als joves a descobrir el valor humanizador del fet religiós, a obrir-se a diferents formes de viure la fe i desenvolupar un diàleg entre la fe i la cultura, tan present en la realitat escolar. H