La memòria del naixement de Sant Joan Baptista ve acompanyada de grans festejos populars. Per a alguns és la celebració del solstici d’estiu. Per als qui creiem en l’acció de Déu en la història és l’aurora de la gran notícia: Déu es fa home. Per això podem anomenar a aquesta festa el Nadal de l’estiu. En el naixement del Baptista ja s’anuncia la gran novetat, ell és el precursor, qui prepararà els camins del Senyor.

La festa del naixement de Sant Joan Baptista és una invitació a l’alegria en un temps en què trontolla tot allò que consideràvem sòlid; en moments quan tots anhelem una paraula d’esperança que arrenqui el temor davant el futur. En Sant Joan es concentra tot el camí del poble d’Israel, espill on mirar-nos per comprendre el nostre avui, puix en ell s’anuncia l’actitud que hem de demanar al Senyor per afrontar la vida amb alegria i esperança: la conversió del cor. Es tracta de tornar la nostra mirada envers el Senyor i la proposta que ens assenyalen les seues Deu Paraules de vida o Manaments.

Un any més, malgrat l’actual crisi, en la nit de Sant Joan la festa resplendirà. Podem pensar que fer festa en aquests moments és per a molts una manera d’oblidar-se de la realitat per unes hores. Però tot i així, una festa és sempre alegria, encara que sigue per una estona. Que aquest Sant Joan sigue expressió de l’alegria de viure, de saber que, tot i les dificultats, Déu no ens deixa de la mà. Quan es viu enmig d’una gran tempesta tendim a tancar-nos sobre nosaltres mateixos, a queixar-nos de la nostra sort. Però, si obrim els ulls potser trobem un refugi. En aquests moments difícils, els cristians, si fixem la nostra mirada en Juan el Baptista veurem un camí que ens condueix a una pàtria segura; un camí que requereix esforç, però el guia l’esperança.

Celebrem en plenitud la festa del naixement de Sant Joan. No ens quedem en el soroll i les llums. Entrem al cor d’aquest Nadal de l’estiu. Demanem a Déu que concedeixi a la seua família caminar per la senda de la salvació, perquè, seguint la veu de Sant Joan, pugue arribar amb alegria al Salvador que ell anunciava, el nostre Senyor Jesucrist, el “Sol que ve del cel”. H