Com vostés ja sabran, dimecres passat finalitzava la primera fase d’exposició pública del Pla General Estructural. Ara s’obri la fase d’estudi, resolució i contestació de les 463 al·legacions rebudes. Vull agrair el treball de totes i tots els que han fet possible aquest procés de participació, especialment als companys que durant aquests 45 dies hàbils han atés a les més de 2.000 persones que han fet la consulta presencialment el Pla. Des del govern entenem aquest procés com una oportunitat per millorar el planejament urbanístic de Castelló, d’enriquir la tasca que han fet els treballadors municipals. No les entenem com una ferramenta de judici o fiscalització, encara que escoltant a alguns puga paréixer que serveixen per a això.

Resulta curiós com els únics que van votar contra aquesta exposició pública diuen ara que cal mantenir un Pla Especial de la Marjaleria que el document de referència, signat per Bonig en 2014, ja avisava que «no era correcte» mantenir ni deixar aquesta zona al marge de tot el terme municipal. Sembla imprudent que els que van deixar la ciutat sense planejament urbanístic ara vulguen donar lliçons de classificació del sòl sense voler tindre en compte el desenvolupament industrial dels últims anys o els documents de rang superior. També preocupa que facen declaracions sense saber què diuen les normes urbanístiques.

Totes les al·legacions s’estudiaran amb la màxima empatia possible amb la voluntat d’incorporar les propostes que s’ajusten a la legalitat urbanística vigent, que responguen a l’interés general, que encaixen amb el model de ciutat proposat i que siguen viables tècnicament i econòmica. Ja podem assegurar que no es desestimaran totes (com s’ha fet anteriorment en altres processos a Castelló). Resoldre el que altres no van poder i imaginar el Castelló del futur resulta complicat, però al mateix temps molt il·lusionant.

*Portaveu del Grup Socialista a l’Ajuntament de Castelló