Els parcs i jardins de l’Alcora han experimentat notables millores al llarg d’aquesta legislatura. I és que s’estan realitzant importants actuacions, abastant gran part de la nostra localitat. Una de les apostes decidides de l’actual Govern municipal està sent la millora de les zones infantils. Una de les primeres iniciatives al respecte d’açò va ser la construcció d’un parc amb temàtica de Playmobil, El Fuerte de l’Alcora, als Jardins de la Vila, una zona que va ser triada pels xiquets i xiquetes, ja que l’Ajuntament va distribuir unes enquestes entre els centres escolars perquè indicaren les seues preferències. En aquests jardins també s’ha dut a terme un espai street workout amb la finalitat de possibilitar la realització d’esport a l’aire lliure. Un altre exemple destacat és la creació d’una zona infantil al parc Germanes Ferrer Bou.

Per altra banda, entre les actuacions més recents, trobem la renovació de la zona de jocs del parc situat prop del centre de salut i la construcció d’un nou parc infantil al carrer Borja, en un terreny cedit per la Caixa Rural l’Alcora.

A més, en aquests anys, s’han executat projectes de millora en molts jardins i zones verdes, entre d’altres, a la plaça Canterers, al carrer Azulejera, a l’avinguda Dr. Federico Michavila, al carrer Mestre D. Juan Sales i al parc de la Pista Jardí. A més d’arreglar els jardins, s’ha dut a terme la neteja d’aquestes zones i formigonat per tal de millorar el trànsit.

Pel que fa al manteniment, també s’han realitzat millores, doncs a més del servei ordinari, l’Ajuntament ha contractat a dues persones per dur a terme la neteja de parcs i jardins, especialment, del mobiliari infantil. Així mateix, s’han dut a terme campanyes de neteja intensiva.

D’altra banda, en aquests anys, s’han dinamitzat els parcs i zones enjardinades del municipi amb la programació de nombroses activitats esportives, d’oci, culturals i infantils. Creació de nous espais, millora dels existents, reforç del manteniment, foment de la participació, dinamització... Encara queda per fer, però sens dubte, ara, els parcs i jardins són una prioritat en la gestió municipal.

*Alcalde de l’Alcora