Sense igualtat entre homes i dones no hi ha democràcia; sense erradicació de la violència contra les dones, no hi ha justícia. Comence aquest article pel final del manifest de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i que llegirem demà a la Universitat Jaume I (10.00 hores del matí, al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials). Amb l’acte de lectura volem mostrar el nostre rebuig institucional contra la violència masclista i refermar el nostre compromís com a Universitat en la lluita per la igualtat de gènere.

Les universitats, com a generadors i transmissors de coneixements, hem de ser un referent d’igualtat per a tota la societat i ser capaços de contribuir a l’erradicació de la violència contra les dones des de la formació, la investigació i la sensibilització social. De fet, la Llei 1/2004 de violència de gènere expressa en l’article 4 que les universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació per a combatre la discriminació de gènere.

Així ho hem fet a la nostra Universitat, que suma ja una llarga trajectòria de lluita contra la violència de gènere i anys en defensa de la igualtat entre homes i dones. Per això, com a rectora de la Jaume I, vull reconèixer públicament el treball fet tots aquests anys per la Unitat d’Igualtat, la Fundació Isonomia, l’Institut Universitari d’Estudis Feministes Purificación Escribano i el Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat, així com pels diferents grups d’investigació que centren els seus esforços en generar coneixements crítics i valors en el món acadèmic i en tota la societat.

Postgraus, congressos, campanyes de sensibilització, formació a la carta, manuals, assessorament... són moltes les iniciatives ques’han impulsat des de la Jaume I. A més, l’abril de 2010 es va posar en marxa el I Pla d’Igualtat i el 2016 es va aprovar el segon, vigent fins a 2020.

Atenent també els canvis legals que s’han produït, com els de la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones, l’UJI disposa, des de 2011,d’un protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, fet que la va convertir en aquell moment en una de les primeres universitats espanyoles a implementar mesures per a prevenir aquestes situacions o per a actuar en cas que es produïren.

Aquest protocol es va revisar el 2014 i el 2017 i, en aquests moments, està en marxa una nova actualització per tal d’avançar cap a una Universitat lliure de violència. A més, es fa difusió del protocol perquè les persones afectades per aquestes situacions d’assetjament es puguen sentir protegides per la Universitat.

També disposem des d’enguany d’un Punt Violeta-Rainbow permanent al campus que ofereix informació, orientació i assessorament psicològic en matèria d’assetjament sexual, violència masclista i diversitat afectivosexual i de gènere, amb el propòsit de visualitzar i conscienciar sobre la necessitat de buscar solucions per a problemes socials com ara el masclisme o la LGTBIfòbia.

Dins d’aquesta estratègia universitària, la prevenció té un paper central per a evitar la violència i fomentar la igualtat. Amb aquest objectiu, al llarg del curs s’ofereixen nombroses accions de formació i sensibilització dirigides al personal docent i investigador, al personal d’administració i serveis, i a l’estudiantat.

També des de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Espanyoles, i en concret des de la Delegació per a Polítiques d’Igualtat, estem treballant en un full de ruta que permeta incorporar la perspectiva de gènere en els plans d’estudis i en els processos d’acreditació; impulsar la creació d’una àrea específica de coneixement per als estudis feministes i de gènere, i col·laborar amb les administracions i les empreses per a promoure la igualtat i el lideratge de les dones o visibilitzar a les dones científiques, investigadores i tecnòlogues i les seues aportacions, entre altres.

Aquestes són algunes de les mesures amb les quals volem avançar en igualtat als campus universitaris espanyols. Però la construcció d’una societat lliure de violència masclista és una tasca de tota la societat civil i necessita la implicació de totes i tots. Especialment necessitem la implicació dels homes. És urgent trencar el silenci còmplice amb la crueltat dels maltractadors i aturar una xacra social que, des de 2003, ha fet que més de 1.000 dones hagen sigut assassinades per les seues parelles o exparelles.

Cal que les universitats, com espill en què es mira la societat, siguem un referent d’igualtat que ens permeta avançar cap a una societat més justa per a totes i tots. Per això, demà ens sumarem a les reivindicacions del 25N i ens comprometem a treballar cada dia de l’any per a erradicar la cultura masclista que empara, justifica i alimenta la violència contra les dones.

*Rectora de la UJI