Hoi e dezidido enpezar este articulo escriviendo en casteyano. Notan algo raro? Pues sí ara mismo estan de pasta de moniato, entenderan como me kede yo al ler el foyeto de la programación cultural de Almassora para los dos primeros mezes del anyo.

Al document publicitari oficial, publicat per l’Ajuntament, que inclou els actes organitzats per la Regidoria de Cultura, redactat en valencià, no hi caben més faltes d’ortografia. Així ho vam fer constar en un ple, al mateix temps que vam demanar que tingueren cura de la correcció lingüística.

Les institucions públiques han de ser sempre un exemple a seguir per a la ciutadania pel que fa a l’ús de la llengua. Molts ajuntaments com el d’Almassora disposen d’una oficina lingüística formada per personal tècnic qualificat.

Lamentablement, les presses o la deixadesa fan que molts documents s’editen sense una correcció prèvia i es difonguen plens d’errades ortogràfiques. I un ajuntament ha de vetlar pel bon ús lingüístic en les comunicacions, sobretot en les que arriben a la ciutadania.

Paradoxalment, Almassora aspira a ser capital cultural valenciana. Una distinció de la Generalitat que, al nostre parer, mereixen poblacions que tenen una programació cultural continuada i variada. Només cal veure l’oferta que presenten els municipis de més de 5.000 habitants guardonats en els anys anteriors, Sagunt i Altea, diversa i de qualitat, que res té a veure amb el limitat ventall de què disposem els veïns i les veïnes d’Almassora.

No només tenim una mancança d’infraestructures a resoldre sinó que el nou equip de govern sembla estar més preocupat d’aconseguir títols que de potenciar el nostre patrimoni històric, lingüístic i natural.

Tenim, entre molts altres elements de gran valor, el jaciment arqueològic del Torrelló i un museu que hi està dedicat, tots dos millorats considerablement en els últims anys gràcies als governs amb Compromís.

Perquè sí, la cultura cal alimentar-la i calen programacions atractives que atraguen públic. Calen productes que dignifiquen el nostre poble com a espai artístic i, sobretot, cal respecte als professionals que la fan possible.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora