Vivim temps excepcionals per una pandèmia que des de fa ja quasi un any no ens dona treva. La Universitat Jaume I, com altres institucions, hem hagut d’adaptar-nos als escenaris canviants provocats pel virus, sempre amb responsabilitat, esforç i compromís per part de la comunitat universitària. Eixa «col·laboració a l’esforç de molts» que, en paraules del filòsof Ortega i Gasset , fa que les societats –en aquest cas les universitats– aguanten i progressen.

El fil conductor en la nostra resposta institucional sempre ha estat prioritzar la salut individual i col·lectiva i, al mateix temps, minimitzar l’impacte de la covid en l’activitat universitària. Aquesta nova realitat ens ha obligat a atendre la urgència de la situació sanitària, com ara que coincideix la tercera onada de la pandèmia amb el període d’avaluació, sense desatendre les necessitats d’una universitat dinàmica, moderna i de prestigi internacional.

Quan en 2018 vam aprovar el Pla d’Acció de Govern 2019-2022 de l’UJI, no podíem imaginar una pandèmia com la que estem patint, però sí que teníem clar que en una institució basada en el coneixement, com la Universitat Jaume I, el factor més valuós i clau de l’èxit són les persones que formen la comunitat universitària. Així continua sent.

Per una part, el personal docent i investigador (PDI) té un paper essencial en la generació, la transferència i la difusió del coneixement. Un coneixement, que al mateix temps, genera innovació. Igualment, la tasca del professorat universitari en la formació de persones amb capacitat crítica i compromís social és ben coneguda, sols hem de pensar en la influència que ha exercit en nosaltres algun professor o professora i com va marcar el nostre futur. Per això, per a reconèixer l’esforç, la capacitat i el mèrit del professorat volem desplegar tot un conjunt de mesures durant aquest any.

Així, en el proper Consell de Govern proposarem un sistema d’incentius per al PDI, amb dedicació inicial de 32 crèdits, si la seua activitat docent es compagina amb l’activitat investigadora i de transferència, la gestió acadèmica i altres activitats relacionades amb la docència. A més, també ampliarem el programa de suport a les activitats d’investigació i d’innovació i transferència del PDI, incorporant nous supòsits de reducció de docència per sexennis de transferència, per patents o llicències, o per la creació d’empreses de base tecnològica.

També impulsarem programes per a la retenció i captació de talent. En aquest sentit, oferirem places de professorat al personal investigador provinent de programes d’excel·lència europeus, com el programa Marie Curie o el programa ERC Grants, o dels programes nacionals Ramón i Cajal i Juan de la Cierva, i el programa Gent T de la Generalitat. Per últim, al llarg d’aquest any, desenvoluparem un programa de talent investigador que incorpore la figura de personal investigador distingit per a impulsar línies d’investigació estratègiques per a la nostra Universitat.

Per una altra part, el personal d’administració i serveis (PAS) té una importància estratègica en la consecució dels objectius universitaris. La gestió adequada dels recursos humans, l’adequació de la plantilla a les necessitats reals de la Universitat, la formació i l’adequació de les funcions de cadascuna de les persones al seu lloc de treball, continuen sent aspectes essencials. La pandèmia ha obligat a reprogramar algunes de les convocatòries per a la consolidació de la plantilla del PAS, però ha suposat un impuls al teletreball, un altre compromís recollit en el Pla d’Acció de Govern 2019-2022.

Pel que fa a l’estudiantat, la raó de ser de la Universitat, la seua participació és un element imprescindible per a la seua formació integral i també per a donar un nou impuls a l’UJI. En mig d’una situació tan anòmala com la que estem vivint, el nostre alumnat ha demostrat un enorme compromís amb l’UJI. Així, en les eleccions al Claustre del passat 4 de desembre el percentatge de votació va ser del 19 per cent, encara millorable, però el més alt fins ara de l’alumnat en una convocatòria electoral d’aquest tipus.

El paper del Consell de l’Estudiantat va ser clau en la modificació de la política de beques i ajudes per a garantir que cap persona es quedara sense poder estudiar, o finalitzar els seus estudis, en la Universitat davant la crisi derivada de la covid. Aquests són alguns dels exemples que demostren que la col·laboració amb l’alumnat, i especialment amb els seus representants en el Consell de l’Estudiantat, ens fan avançar en els compromisos adquirits.

Igualment, en un escenari de docència híbrida com el que estem aplicant aquest curs, mantenim el nostre full de ruta respecte a la formació de l’estudiantat en competències transversals, com ara la competència digital, la igualtat, l’emprenedoria o la competència lingüística.

En definitiva, aquest temps de pandèmia no ha fet més que reforçar el convenciment que el major potencial de l’UJI és la seua comunitat universitària. Per això, aquest curs acadèmic seguirem treballant per fer del campus un espai segur, al mateix temps que impulsem mesures per reconèixer l’esforç i les capacitats de la comunitat universitària. Una comunitat universitària que ha demostrat un gran compromís institucional davant la pandèmia, desenvolupant les seues activitats amb un elevat grau de responsabilitat, i fent de l’UJI un espai d’oportunitats i de futur per a totes i tots. H

*Rectora de la Universitat Jaume I