La Universitat Jaume I, la universitat pública de Castelló, va nàixer oficialment tal dia com ahir de fa 30 anys amb l’entrada en vigor de la nostra Llei de Creació, un text que van aprovar per unanimitat totes les forces amb representació parlamentària a les Corts Valencianes en un dels millors exercicis de l’autogovern del poble valencià. Dic que va nàixer oficialment el 27 de febrer de 1991, però realment els orígens de la nostra universitat s’endinsen més enllà en el temps, en les arrels del Col·legi Universitari de Castelló, que va complir 50 anys en 2019, i de la més que centenària Escola de Magisteri. I, sobretot, s’endinsen en la voluntat, el desig i l’anhel d’una societat que no volia deixar passar més temps el tren del progrés, que sabia que el futur només es pot conquerir a través del coneixement i que es va unir per a dir, tots a una veu i ben fort: Volem una universitat pública per a Castelló! En aquelles samarretes amb aqueix lema, en les manifestacions al carrer, en els escrits i peticions de centenars, milers de persones, és on va començar tot, on es va encetar el somni.

Perquè l’UJI és sobretot un somni. Un somni per a fer de Castelló un territori que deixara d’acomiadar les seues filles i fills quan tenien 18 anys i que, en canvi, començara a captar talent, a atraure estudiantat d’altres zones de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món. I així, al llarg d’aquests 30 anys d’història, l’UJI quasi ha triplicat el nombre d’estudiantat matriculat, passant dels poc més de 5.000 en el primer curs acadèmic, als vora 14.000 que hi estudien en l’actualitat. Al mateix temps, des d’aquell curs inicial de 1991-1992, l’UJI ha incrementat la seua àrea d’influència, en passar d’un 7,8% d’estudiants de fora de les comarques castellonenques, a tindre un de cada tres estudiants de fora de la nostra província. Aquest creixement s’ha produït en paral·lel al de la nostra oferta d’estudis, que ha passat de les 16 titulacions inicials als 32 estudis de grau, tres dobles titulacions internacionals, 41 màsters universitaris, 22 programes de doctorat i més de 100 cursos de formació continuada. Tot un grapat d’oportunitats per a aprendre en els més diversos camps del saber.

Hem crescut també en àmbits, en passar dels tres centres inicials als cinc actuals, amb la creació de la Facultat de Ciències de la Salut i l’Escola de Doctorat, i també ens hem obert a totes les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, amb noves seus que ens han permès difondre la cultura i l’extensió universitària per Castelló, Morella, Vinaròs, Vistabella, Segorbe, Sagunt i Vila-real. També ens hem obert a totes les generacions, amb els programes de la Universitat per a Majors, que tenen més d’un miler d’estudiants i estudiantes que saben que mai és tard per a aprendre, mai és tard per a somniar.

La formació universitària per la qual ha apostat la Universitat Jaume I ha estat sempre molt connectada amb el teixit productiu, on cada curs vora 3.700 estudiants realitzen les seues pràctiques curriculars, contribuint a un diàleg permanent entre la Universitat i les empreses que ens beneficia a ambdues parts. Des de la creació de l’UJI, les pràctiques en empreses en tots els nostres estudis han constituït una senya d’identitat que ens ha facilitat dissenyar uns plans d’estudis més acostats a la realitat professional i laboral.

Aquesta simbiosi entre universitat i teixit productiu ens ha permès posar tots els nostres recursos de recerca al servei dels sectors productius, per a fer-los més competitius i innovadors. Actualment, l’UJI destina quasi 4 milions d’euros del seu pressupost a la recerca, és capaç de captar altres 3,5 milions d’euros anuals en projectes de recerca de caràcter competitiu i els nostres 180 grups d’investigació realitzen cada any més de 600 contractes i convenis de transferència de coneixement amb empreses i institucions.

Altres xifres que evidencien el salt qualitatiu que ha fet la Universitat de Castelló en aquests 30 anys són les de l’evolució del seu pressupost, que ha passat de poc més de 17 milions d’euros l’any 1991, fins als més de 100 de l’exercici actual. En tres dècades hem multiplicat per més de cinc la inversió en educació, recerca i cultura a les nostres comarques, amb totes les implicacions que això representa. Si tenim en compte l’estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques sobre la contribució socioeconòmica de les universitats públiques valencianes, on es constata que per cada euro invertit en les universitats públiques aquestes retornen 2,6 euros a la societat, podem comprovar l’impacte transcendental que representa el creixement de l’UJI en aquests anys.

No ha sigut fàcil arribar fins ací. Els diferents rectors que m’han precedit ( Francesc Michavila, Celestino Suárez, Fernando Romero, Francisco Toledo i Vicent Climent ) van fer un treball magnífic, que va estar acompanyat de l’esforç diari dels seus equips, de tots els membres de la nostra comunitat universitària i del suport permanent de les institucions, del teixit productiu i de tota la societat de Castelló, sense la qual res de tot això hauria estat possible.

El darrer any ha estat especialment complex per la pandèmia del coronavirus, però al mateix temps ha estat una demostració més, especialment singular, de la gran capacitat del nostre professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat per a treballar tots plegats per un objectiu comú, per la nostra benvolguda Universitat. Gràcies al seu treball, a l’esforç ingent de l’actual equip de direcció, amb el qual tinc l’oportunitat de compartir lideratge, el somni s’ha mantingut viu i hem pogut, no sols dur a terme la nostra tasca docent, de recerca i d’extensió de la cultura, sinó també impulsar nous projectes transformadors per a la nostra universitat i per a tota la societat.

Hem complit 30 anys, però encara queda molt de camí. Perquè, per sort, el somni que representa l’UJI no s’ha d’acabar mai, és un somni sense fi. Continuarà sempre que hi haja dones i homes amb voluntat de pertànyer a aquesta comunitat que s’estén en el temps i que està connectada entre generacions per la cerca del coneixement. H

*Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló