El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Eva Alcón

TRIBUNA

Eva Alcón

La importància d’enfortir el potencial científic

A l’UJI hem superat els 30 milions d’euros de finançament per a investigació en convocatòries estatals i europees molt competitives

Fa quinze dies, des de la Universitat Jaume I, vam donar a conèixer els resultats obtinguts pel personal investigador de l’UJI en les convocatòries de generació de coneixement i reptes d’investigació per a 2020 del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació. Es tracta de convocatòries que representen el conjunt d’ajudes més important per al foment de la recerca científica i tècnica a l’Estat i en les quals la universitat pública de Castelló ha obtingut 2,3 milions de finançament per a desenvolupar 24 projectes d’R+D+I, amb una taxa d’èxit (nombre dels projectes aprovats del total presentat) propera al 43%.

Com poden imaginar, aquests tipus de convocatòries són extremadament competitives. De fet, la selecció dels projectes s’ha realitzat mitjançat un procés rigorós d’avaluació externa, en el qual cada projecte ha estat revisat per un mínim de quatre experts i al qual la comissió d’avaluació ha aplicat criteris científics de màxima eficiència en l’assignació de recursos. Per tant, els resultats obtinguts demostren, sense cap dubte, la qualitat, competitivitat i potencial de la recerca de la nostra Universitat i del nostre personal investigador.

Els projectes escollits de l’UJI abasten els camps de la digitalització i l’IA (robòtica submarina, fabricació avançada, e-health, sector turístic); sostenibilitat (energies renovables, eficiència energètica, agricultura, nous materials) i cohesió social i territorial (innovació educativa, psicologia, comunicació). Com vam explicar en la nota de premsa compartida amb els mitjans de comunicació, aquests recursos serviran per a abordar projectes d’investigació científica i tècnica d’alta qualitat, novetat i rellevància que contribueixen al progrés del coneixement, així com a la resolució de problemes de la societat i al creixement de l’economia.

Aquests bons resultats en la captació de fons en processos molt competitius, com ara el Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació –es van presentar 6.864 propostes en la convocatòria de 2020– no són una excepció. En el marc del programa Horitzó 2020, el Pla europeu per al desenvolupament de projectes d’R+D+I corresponent al període 2013-2020, a l’UJI vam assolir un 50% més de fons que el programa marc anterior i ens va situar com a setena entitat de la Comunitat Valenciana en participació amb 29 projectes, en quatre dels quals n’exercim la coordinació.

El finançament conjunt que en els últims anys han suposat per a l’UJI aquests dos grans programes de foment de la investigació –un d’estatal i l’altre europeu– supera els 30 milions d’euros. Però més enllà de les xifres, que són importants, m’agradaria destacar allò que podem fer amb aquests recursos. Per exemple, a l’UJI estem estudiant materials avançats per a la millora dels equips de raigs X emprats en el diagnòstic clínic; com fabricar panells solars fotovoltaics sobre substrats flexibles o com reduir l’impacte ambiental d’alguns processos industrials. També abordem la problemàtica de les plagues emergents en cultius agrícoles, investiguem la millora del benestar laboral en entitats de l’administració pública i el sector empresarial i avancem en el disseny d’un sistema de governança ètica per a fer front als grans reptes socials a través d’una investigació i innovació èticament responsable.

De manera paral·lela a l’obtenció de recursos per a projectes de recerca, transferència i innovació, l’UJI també participa en convocatòries igualment competitives per a enfortir la inversió destinada a equipaments, infraestructures i serveis tecnològics que faciliten la tasca investigadora del nostre personal i milloren la capacitat científica. En aquest sentit, en els últims anys a l’UJI hem captat més de set milions d’euros d’inversions per a la creació de noves infraestructures científiques, com ara el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Submarines, el primer d’aquestes característiques a la Comunitat Valenciana i el segon a Espanya, o la millora de les ja existents, com és el cas del Servei Central d’Instrumentació Científica.

Explique tot això per a posar en valor el potencial investigador de l’UJI i del seu personal així com reiterar el paper de la ciència com a bé essencial per al progrés social i la millora de la qualitat de vida. Però també per a contextualitzar algunes de les reivindicacions que, des de les universitats, fem de manera habitual. Una és la necessitat d’enfortir la inversió en el sistema de ciència i innovació, tant des de l’àmbit públic com del privat. I, l’altra, fixar una carrera investigadora estable i atractiva que ajude a retenir i captar talent.

Pel que fa a la inversió en recerca i desenvolupament (R+D), representa un 1,21% del producte interior brut (PIB), mentre que la mitjana de la Unió Europea està en el 2,07%. Si a això li sumem que, segons dades de la European University Association, el finançament públic de les universitats –on generem el 70% de la investigació– ha caigut en termes reals més d’un 21% en el període de 2008 a 2019.

Respecte al desenvolupament de la carrera científica, cal un sistema estable i predictible, que dote d’una major estabilitat a les plantilles, que elimine la temporalitat i que definisca amb més claredat les trajectòries professionals del professorat i del personal investigador de les universitats. A més, també s’ha de definir la carrera del personal tècnic de suport a la investigació i alleujar la càrrega burocràtica quan s’opta i es participa en convocatòries.

Quan des de l’UJI, com fan altres universitats, reivindiquem un finançament per a R+D+I adequat, equiparable a la resta d’Europa, i unes millors condicions per al personal investigador, allò que en realitat estem demanant és poder aprofitar tot el nostre potencial d’investigació i transferència de coneixement per a posar-lo al servei de la societat i respondre als desafiaments presents i de futur que compartim. Ara bé, per a fer-ho possible, i aquesta és una altra reivindicació, també necessitem suport social, el de la mateixa societat que en la pandèmia ha sabut reconèixer el valor de la ciència per a salvar vides i generar riquesa.

*Rectora de la Universitat Jaume I

Compartir el artículo

stats