LA CLAVE POLÍTICA

Renovar-se o morir

Samuel Falomir

Samuel Falomir

Són prou més barates, milloren la qualitat de vida de les persones, no emeten gasos amb efecte d’hivernacle, són recursos endògens, disminueixen la dependència energètica, la font és infinita…

És molt positiu, i alhora inevitable, l’imparable creixement de les energies renovables. Estem ja immersos en plena transició energètica: les energies fòssils, amb efectes sobre el clima i la salut, formaran part del passat, el futur serà descarbonitzat i basat en l’autoconsum.

Està clar que aquest canvi, com qualsevol canvi transcendental, no es pot completar de hui per a demà. Ja fa temps ques’està treballant en aquest sentit i s’ha marcat l’horitzó de 2030 per a la consecució d’importants i ambiciosos objectius per a la descarbonització a través de diferents instruments normatius, alguns ja vigents, com l’anomenat PENIEC, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, en el qual el Govern espanyol estableix un objectiu del 74% de generació energètica amb renovables en 2030.

Des d’Europa, les renovables estan cridades a jugar un paper clau. Així ho estableix el Pacte Verd Europeu i recent paquet Fit- for-55 presentat per la Comissió per a la reducció de 55% de les emissions en 2030 en el territori comunitari.

Cal destacar que entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, s’inclou el de l’energia (ODS 7), que aspira a garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots i aborda la necessitat d’augmentar l’energia procedent de fonts renovables, a més de promoure tecnologies d’eficiència energètica.

La crisi energètica

El paper crucial de les renovables està més evidenciat que mai per la crisi energètica i el continu encariment dels preus ocasionat per les fonts d’energia fòssils, com són el gas i el petroli. La situació actual ha posat de manifest la necessitat d’una menor dependència de l’energia generada per tercers i, per tant, d’accelerar les polítiques d’eficiència energètica per a seguir descarbonitzant sectors com la indústria i el transport i fer front als costos, la seguretat i el clima.

És una realitat innegable que cada vegada són més les entitats, empreses i companyies que aposten per la utilització de les energies renovables.

L’octubre passat es feia públic que l’Alcora encapçala el llistat de poblacions amb més potència instal·lada d’autoconsum d’energia renovable (58.486,41 kW) en la Comunitat Valenciana, tal com consta en l’últim informe publicat d’Autoconsum, elaborat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Sens dubte, les empreses alcorines estan fent un gran esforç en la seua aposta per la cogeneració. També des de l’Ajuntament, dins de les nostres competències, estem sumant en l’impuls de l’ús de les renovables. Entre altres mesures, des de 2021 s’apliquen les màximes bonificacions que permet la llei a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Així, la bonificació és de fins al 95% (anteriorment se situava en el 40%) a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

El canvi climàtic

És manifest que les energies renovables són essencials per a poder combatre eficaçment el canvi climàtic que està patint el planeta, amb els efectes devastadors que això està generant any rere any, encara que alguns encara s’obstinen a negar l’evidència.

Hem de caminar junts cap a eixos objectius desitjats. Fa faltavoluntat i diners. No pot anar una cosa sense l’altra. Per part de les empreses i de les administracions públiques. Tots hem de tindre un paper actiu, cadascú dins de la seua responsabilitat i del seu àmbit d’actuació, per tal d’estimular i ajudar en la transició cap a un model energètic sostenible i descarbonitzat.

Encara que l’aposta per l’eficiència energètica a curt termini és molt important, només el desenvolupament d’energies renovables permetrà resoldre els grans reptes del futur. Portant-ho al límit i tirant de tòpic, la qüestió és: renovar-se o morir.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló

Suscríbete para seguir leyendo