TRIBUNA SINDICAL

Per la no discriminació del professorat

Elia Bodí

Elia Bodí

UGT Serveis Públics Comarques de Castelló fa palesa la necessitat urgent de l’obertura d’un procés de negociació amb els representants sindicals per a la regulació de permisos i retribucions, per tal d’eliminar la discriminació que pateix el professorat valencià respecte a la resta del funcionariat de l’Estat. Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló exigim que es regularitze el permís de la reducció de la jornada lectiva del professorat major de cinquanta-cinc anys a la Comunitat Valenciana, perquè la reducció horària siga automàtica i no estiga supeditada a les necessitats de cada centre sinó que es faça de manera automàtica des de la Direcció General de Personal Docent. Així mateix, reclamem dotar als centres del personal necessari per a dur a terme aquesta reducció de jornada.

Tot i que l’actual llei educativa estatal torna a contemplar una reducció de jornada lectiva del professorat major de cinquanta-cinc anys que ho sol·licite, amb l’objectiu d’afavorir la substitució parcial d’aquesta jornada per activitats d’altra natura sense reducció de les seues retribucions, a la nostra comunitat aquest permís no està legislat ni hi ha cap normativa específica. Així doncs, el professorat ha de sol·licitar-lo a la direcció del seu centre i aquest és aprovat o denegat segons les necessitats específiques del mateix centre educatiu. En canvi, aquest permís està regulat automàticament a Catalunya, Andalusia, Navarra, Castella la Manxa, La Rioja, Múrcia o Madrid.

Negociació per a la millora

Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló també denunciem la necessitat urgent d’iniciar un procés de negociació per a la millora de les retribucions del personal docent. És lamentable que les retribucions de caràcter autonòmic del personal docent de la Comunitat Valenciana continuen congelades des de 2007. Es constata que la gran majoria de comunitats autònomes de l’Estat, d’acord amb les seues competències en matèria retributiva, han acordat amb els representants sindicals una millora dels salaris docents. En aquest sentit, trobem discriminatòria la manca d’un complement que retribuïsca la funció tutorial, la coordinació i l’especialitat.

A més, des del sindicat UGT Serveis Públics Comarques de Castelló denunciem la necessitat d’augmentar substancialment el complement específic, els sexennis, els complements dels llocs docents singulars, els dels òrgans unipersonals i totes aquelles remuneracions de competència autonòmica que han estat congelades des de 2007. Amb aquest propòsit, el Sector d’Ensenyament d’UGT Serveis Públics PV ha iniciat una campanya de recollida de signatures als centres educatius de la nostra comunitat perquè mestres i professorat deixen de ser els pitjors pagats de l’estat espanyol.

Per tot això, des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló exigim amb caràcter urgent a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació la necessitat d’obrir un procés de negociació per a la millora dels permisos i les retribucions docents, per tal d’eliminar la discriminació que pateix el professorat valencià respecte a la resta del funcionariat de l’Estat.

Secretaria general comarcal d'UGT Serveis Públics Comarques de Castelló