Opinión | LA VENTANA DE LA UJI

25 anys de la Biblioteca del campus de l’UJI

El dia 23 d’abril de 1999 es va obrir al públic la Biblioteca del campus de la Universitat Jaume I. Des d’aleshores, aquest edifici és clau en la vida acadèmica de Castelló, en la manera d’accedir a la informació i inclús en els hàbits d’estudi de bona part de l’alumnat. Es tracta d’un espai que va nàixer amb la voluntat de ser un referent per a l’estudi, la investigació i, a més, de convertir-se en un punt de trobada per a la comunitat universitària. A pesar del temps que ha transcorregut i dels canvis tan importants que hem viscut en el món de la informació i en la Universitat, la concepció de partida de l’edifici de la biblioteca de l’UJI ha permés incorporar tecnologia, espais de treball diferenciats, nous serveis i noves formes d’interactuar amb els llibres, les revistes i altres recursos d’informació.

José Pitart va ser l’arquitecte encarregat de dissenyar i portar a bon terme la construcció de l’edifici i va comptar en tot moment amb les aportacions i el suport del director de la Biblioteca, Vicent Falomir. El procés es va iniciar molts anys abans, amb la planificació d’un servei centralitzat per al futur campus universitari, que encara estava en construcció. En 1999 es va obrir la Biblioteca de l’UJI a la plaça de l’Àgora, un lloc emblemàtic del nou campus, amb una col•lecció bibliogràfica de 135.000 volums en paper més alguns exemplars en format vídeo, cassets, diapositives o microformes.

L’edifici comptava en aquell moment amb 7.000 m², i a més de facilitar els serveis habituals com el préstec de llibres, la catalogació, la consulta en sala, el préstec interbibliotecari o les adquisicions bibliogràfiques, va incorporar també l’Arxiu de l’UJI i el Centre de Documentació Europea. La Biblioteca va comptar prompte amb una mediateca amb 200 ordinadors, una videoteca i una fonoteca. La Biblioteca del campus va permetre oferir nous serveis i també en va ampliar l’horari: des de 1999, fa 25 anys, s’obre la biblioteca 24 hores en els períodes d’exàmens oficials. El gener de 2005 es va inaugurar l’ampliació de l’edifici i es va duplicar l’espai fins als 14.500 m².

La biblioteca universitària s’ha desenvolupat també com un espai digital. Des de l’any 2000 compta amb un lloc web i, a poc a poc, es va començar a contractar l’accés en línia a bases de dades especialitzades, portals de revistes i de llibres i a oferir serveis bibliotecaris també de manera remota.

Hem vist com el fons bibliogràfic s’ha ampliat i diversificat: avui ofereix una col•lecció formada per 935.000 llibres, dels quals el 74% són en format digital, i 150.000 documents audiovisuals. 75.000 títols de revistes i 92 bases de dades completen el catàleg bibliogràfic. S’hi han incorporat noves tasques bibliotecàries, per exemple la reproducció digital dels fons documentals especials per a facilitar la seua consulta, o el suport a la publicació en accés obert dels resultats de la investigació científica, de manera que es desenvolupa i manté un espai virtual, el Repositori UJI.

Adaptació als canvis

La Biblioteca de l’UJI s’ha anat adaptant als canvis. La transició del suport paper al digital, les xarxes socials i l’ús generalitzat dels dispositius mòbils han canviat la manera en què els universitaris i les universitàries utilitzen aquest servei. La comunitat universitària de l’UJI trau molt de profit de la biblioteca digital, que en 2023 va registrar més de 600.000 cerques. El paper dels bibliotecaris i bibliotecàries com a facilitadors de l’ús dels recursos d’informació és cada vegada més important i moltes consultes es resolen per correu electrònic o a través d’interaccions en xarxes socials.

Però aquesta manera d’accedir a la informació no ha restat importància a l’espai físic ni tampoc a la col•lecció bibliogràfica en suport paper. Els usuaris i usuàries de la biblioteca van a estudiar, a consultar la col•lecció En el curs 2022/23 es van registrar 650.000 entrades a la biblioteca.

L’edifici de la biblioteca ofereix espais atractius i flexibles, tant per a l’estudi individual i silenciós com per a treballar i compartir els coneixements. L’eix que dona sentit a aquest espai, físic i virtual, és la disponibilitat de recursos d’informació de qualitat en qualsevol format, i la possibilitat que ofereix al professorat, al personal investigador i a l’estudiantat de fer cerques, treballar amb els continguts i compartir l’aprenentatge, dins d’un model de Biblioteca entès com un servei compromès amb la qualitat de la docència i la investigació a la Universitat.

Estimada Biblioteca UJI: feliç aniversari, per molts més anys!

Cap de servei de la Biblioteca de la Universitat Jaume I