La Conselleria de Universidad ha movido ficha después de las quejas recibidas en relación al polémico examen de valenciano de Selectividad. En concreto, según fuentes de la Conselleria que dirige Carolina Pascual han indicado que "la comisión que ha hecho el examen hará un informe técnico a petición de la comisión gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad y, si hay error, se corregirá siempre a favor del alumno.

El coordinador de las pruebas de acceso a la Universidad en Castellón, Sixte Safont, explicó que se habían recibido algunas quejas, que han sido remitidas a la comisión de materia para que dé respuesta a las personas que la han planteado. En Castellón las quejas se referían en torno a la complejidad.

En concreto, según ha podido saber Mediterráneo, dos eran las quejas fundamentales, el excesivo nivel de vocabulario, inasequible para un alumno de Bachillerato, y la e que para algunos territorios es abierta o cerrada. Un ejemplo, cuando se les preguntaba a los alumnos Perquè (l. 6). Oberta o tancada?

El examen de valenciano, el segundo al que tuvieron que enfrentarse los estudiantes de segundo de Bachillerato en la selectividad planteaba las siguientes preguntas:

TEXT 1

1   La realitat era que a l’escola del poble hi acudien només les famílies benestants. Els pobres no hi portaven els fills perquè no s’ho podien pagar i, a més a més, els necessitaven per treballar des dels huit o deu anys i ajudar a parar taula. L’educació dels jornalers va ser objecte d’una de les disputes més agres de la tertúlia dels diumenges. Començà a l’entrador de casa Picó, s’escalfà durant la passejada a l’església,

5  s’endenyà a la missa i esclafí en crits i amenaces a l’eixida, a la plaça del convent.

—Estàs tronat, Enric. Per a què vols que els pobres aprenguen a llegir i escriure? Perquè lligen el manifest comunista i ens roben les terres? Això ens faltava.

El rogle dels senyors estufats va assentir amb unanimitat a les paraules de Francesc Valor. Francesc alçava el bastó mentre enraonava, amb les venes del coll marcades, les galtes roges i el front suat. No

10 podia amb el germà. El feia destralejar des que eren menuts, sempre amb aquelles idees impròpies d’una persona entenimentada i de casa bona:

—Els treballadors no han de perdre el temps en aquestes coses. Què vols que sàpien més que nosaltres? [...]

—A més, com vols ensenyar a escriure a homes rudes, terrosos, que s’han passat la vida cavant el

15  bancal? ―burxava Francesc. És com fer volar els burros.

—No em referia solament als homes o burros —contestà amb el punt provocador que tant bé dominava—. També a les dones dels jornalers.

Al rogle es va botar un incendi de protestes i exabruptes que s’elevaven com flamarades. Dolors feia estona que provava d’endur-se el marit, estirant-lo del braç. Però ell aguantava, tenaç, com el capità

20  Ahab al timó del Pequod, l’envestida de Moby Dick.

—Els assegure que, amb voluntat, seria capaç d’ensenyar lletra al tabalot més ignorant. Home o dona.

En tindria prou, amb mig any, a tot estirar.

Francesc GISBERT, El jove Enric Valor. Una vida de novel•la, Alzira: Bromera, p.82-83

 

TEXT 2

1  És prou evident que molts docents podrien ajornar la data de la seua jubilació, però la veritat és que són pocs els qui ho fan. ¿A quines altres causes és degut este deler dels docents d’abandonar les aules i d’iniciar una nova etapa en les seues vides? La resposta, deixant de banda els condicionaments legals que acabe de descriure, és ben senzilla: els ho han fet avorrir. Les causes d’este fàstic vital i professional, al

5  meu entendre, són degudes als fets que passe a enumerar a continuació:

a) L’excessiva espontaneïtat que demostra gran part de l’alumnat del nostre país i la seua quasi total falta d’autocontrol. De fet, molts alumnes són totalment incapaços d’estar-se asseguts en una cadira durant els cinquanta minuts que dura una classe, criden i parlen a deshora i sense mida. A vegades, no respecten l’autoritat del professorat i, de més a més, no tenen cap noció clara de l’esforç personal i del

10  treball quotidià.

b) L’escassa preocupació de les famílies per l’educació i per la cultura en general. Moltes famílies confonen el paper de l’escola i són totalment incapaces de reconéixer que els seus fills estan molt lluny de ser perfectes. Eixa incomprensió familiar, a vegades, arriba a convertir-se en pura animadversió i malvolença.

15 c) La incomprensió per part d’una administració educativa que sobrecarrega els docents de tasques burocràtiques absurdes i estèrils, que no solen millorar de cap manera l’ambient en les aules ni la qualitat de la transmissió dels sabers. [...]

A este punt hem arribat: el professorat abandona, només pot, un món, el de l’educació, que s’ha tornat terriblement inhòspit. Està fart d’acudir a les classes com el soldat que va al front, fart de refugiar-se

20 darrere de la seua taula, com si estiguera en una trinxera i esperar a vore d’on cauen. Si els professors de secundària es jubilen als seixanta anys, no és només perquè legalment ho poden fer. Si persones plenes d’energia i d’experiència, que han demostrat la seua vàlua personal i professional, estan desesperades per abandonar una institució (l’escolar), que els ha format i en la qual han treballat moltíssims anys, alguna cosa devem estar fent malament.

Vicent RIERA I ESCRIVÀ, (https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/43449/per-que-els- professors-de-secundaria-es-jubilen-als-seixanta-anys, [12-3-2021])

 

1. Comprensió del text

Contesta 2 de les 4 preguntes que valen 1 punt i 2 de les 4 preguntes que valen 0,5 punts (Total 3 punts).

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text 1. [1 punt]

b) Resumeix el contingut del text 1 amb una extensió aproximada de 6 línies. [1 punt]

c) Descriu el tema i les parts bàsiques del text 2. [1 punt]

d) Resumeix el contingut del text 2 amb una extensió aproximada de 6 línies. [1 punt]

e) Identifica la tipologia textual del text 1 i especifica almenys dos trets característics d'aquesta tipologia presents al text. [0,5 punts]

f) Identifica les veus del discurs que hi ha al text 1. [0,5 punts]

g) Defineix la tipologia textual del text 2. Explica dues característiques amb exemples. [0,5 punts]

h) Identifica el registre lingüístic (formal/informal) del text 2 i especifica almenys dos trets característics d’aquest registre presents al text 2. [0’5 punts]

2. Anàlisi lingüística del text

Tria 3 de les 6 preguntes (Total 3 punts).

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats pertanyents al text 1. [1 punt; resposta errònia: –0,25]

1. Escola (línia 1). Oberta o tancada?

2. Més agres (l. 3). Sorda o sonora?

3. Que els pobres (l. 6). S’elideix o no s’elideix?

4. Perquè (l. 6). Oberta o tancada?

b) Indica la pronunciació dels elements subratllats pertanyents al text 2. [1 punt; resposta errònia: –0,25]

1. Senzilla (línia 4). Sorda o sonora?

2. Els ho han fet (l. 4). Sorda o sonora?

3. Demostra (l. 6). Oberta o tancada?

4. Perquè (l. 21). Oberta o tancada?

c) A continuació, hem subratllat formes del text 1 perquè en digues si són correctes, morfològicament o sintàcticament, o no. Si no ho són, escriu la forma correcta; si ho són, escriu una forma sinònima. [1 punt]

1. La realitat era que a l’escola del poble hi acudien només les famílies benestants. (línia 1)

2. Perquè lligen el manifest comunista i ens roben les terres. (l. 6-7)

3. Què vols que sàpien més que nosaltres? (l. 12-13)

4. A més, com vols ensenyar a escriure a homes rudes, terrosos. (l. 14)

d) A continuació, hem subratllat formes del text 2 perquè en digues si són correctes, morfològicament o sintàcticament, o no. Si no ho són, escriu la forma correcta; si ho són, escriu una forma sinònima. [1 punt]

1. és degut este deler dels docents d’abandonar les aules (línia 2).

2. Les causes d’este fàstic vital i professional, al meu entendre, són degudes als fets (l. 4-5).

3. com si estiguera en una trinxera (l. 20).

4. i esperar a vore d’on cauen (l. 20).

e) Digues el significat que adquireixen al text 1 aquestes paraules (o expressions) o posa’n un sinònim. [1 punt]

1. Endenyà (línia 5).

2. Esclafí en crits (l. 5).

3. Destralejar (l. 10).

4. Burxava (l. 15).

 

f) Digues el significat que adquireixen al text 2 aquestes paraules (o expressions) al text 2 o posa’n un sinònim. [1 punt]

1. Ajornar (línia 1).

2. Deler (l. 2).

3. Fàstic (l. 4).

4. Asseguts (l. 7).

3. Expressió i reflexió crítica

Hi ha tres possibilitats de tria:

a) Contestar les 4 preguntes que valen 1 punt (a, b, c i d) (Total 4 punts).

b) Contestar les 2 preguntes que valen 2 punts (e i f) (Total 4 punts).

c) Contestar 3 preguntes: 2 de les 4 preguntes que valen 1 punt i 1 de les 2 preguntes que valen 2 punts (Total 4 punts).

Fragment 1

Sense feina, sense res a la vista, vaig acabar de vendre’m tot el que tenia: el meu llit de noia, el matalàs del llit de les columnes, el rellotge d’en Quimet, que volia donar al nen quan fos gran. Tota la roba. Les copes, les xicres, el bufet… I quan ja no em quedava res, fora d’aquelles monedes que em semblaven sagrades, vaig agafar la vergonya pel coll i me’n vaig anar a casa dels meus amos antics.

(fragment de M. Rodoreda, La Plaça del Diamant).

Fragment 2

Els carrers que creuava una lenta parella, els llargs itineraris d’aquells dies sense un cèntim a la butxaca, algun antic café, Aquella lleteria de sant Vicent de fora...

La casa que estrenàreu en estrenar la vida definitivament, l’alegre veïnat.

El metge que buscàveu una nit a deshora,

la farmàcia de guàrdia. Ah València, València!

(fragment del poema “Cant de Vicent” Vicent Andrés Estellés, Llibre de meravelles)

a) A quina part de la novel•la de Rodoreda correspon el fragment 1? Situa-la dins de l’argument (Extensió: 75-80 paraules aproximadament). [1 punt]

b) Com qualificaries el paper de la novel•la de Rodoreda entre les altres escriptores de la postguerra? (Extensió: 75-80 paraules aproximadament). [1 punt]

c) Quin sentit tenen les referències a “sense un cèntim a la butxaca”; a “sant Vicent de fora en el poema”, de V. Andrés Estellés? (Extensió: 75-80 paraules aproximadament). [1 punt]

d) Situa el tema del fragment 2 en relació amb el context històric en què es va escriure (Extensió: 75-80 paraules aproximadament). [1 punt]

Te puede interesar:

e) Escriu un text de característiques tipològiques semblants al d’Enric Valor en què s’explique un fet semblant. (Extensió: 150 paraules aproximadament). [2 punts]

f) Explica quina és, en la teua opinió, la situació actual de l’ensenyament en Secundària a partir de les nocions i termes apareguts al text. (Extensió: 150 paraules aproximadament). [2 punts]