“Falleres y fallers, en esta nit fallera, en esta nit de festa, en esta nit de ilusió y alegria els anime a que disen paser el fret del verano, el fret del ivern y voten y busquen el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret del foc y la flama, el caloret de la primavera, el caloret faller, el caloret de la llum, el caloret de la ilusió, tenín que buscar, la llegá, la arribada de la festa fallera. Valencians anen a donar la venvingua a la festa, per que tots juns diguen ¡Ya estén en Falles! tots juns ¡Ya estén en Falles! Otra vez ¡Ya estén en Falles! Y con el inisi de les fallas, el que tots volem es escoltar, ascoltar, el sentit, el mes esperat, el mes volgut, la Crida, la crida de la nostra Fallera Major, la crida mes sentida per tot els valencians. Pero abans tin l’honor d’entregar la clau de la ciutat, la clau que va obrir la porta de Valencia (...)”.