L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha llançat la campanya Re-presenta’t, dirigida a joves de 12 a 30 anys de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de seleccionar per sorteig a dues persones (una xica i un xic) perquè formen part del consell rector de l’IVAJ. El director general, Jesús Martí, ha manifestat que «amb aquesta iniciativa advoquem per sistemes de participació directa i igualitària». La forma més habitual d’elegir representants és mitjançant el vot, però «volem explorar nous mecanismes igual o més democràtics, com l’elecció per sorteig, en la qual totes les persones som igual de vàlides i tenim el mateix dret a representar-nos i prendre decisions».

Martí ha destacat que, en la Comunitat, «la participació juvenil té en compte tant a les entitats juve- nils com als grups de joves i a les persones joves considerades individualment». Aquestes persones joves participaran amb veu i vot en les reunions del consell rector de l’IVAJ, l’òrgan de representació i participació en el qual es prenen les principals decisions sobre les línies d’acció a seguir i s’aproven i avaluen documents com l’Estratègia Valenciana de Joventut.

Durant les sessions compartiran la representació de la joventut amb membres del Govern, representants del Consell Valencià de la Joventut, de les diputacions, dels municipis o de professionals de joventut. Per a presentar-se, cal reunir dos únics requisits: tindre entre 12 i 30 anys i residir en la Comunitat Valenciana.