El pròxim mes d’abril es compliran sis anys des de la posada en marxa dels horts urbans ecològics a Betxí, una iniciativa que va ser pionera en el seu moment a la província de Castelló.

La idea va partir de la Regidoria de Medi Ambient de la localitat i pretenia crear una zona d’horta el més pròxima al centre del poble, i que servira per a aprofitar terrenys abandonats o horts erms. A primers d’abril de 2012 es van posar en marxa les primeres 31 parcel·les d’uns 30 m2, una superfície que s’ha demostrat suficient per a l’autoabastiment familiar. Al febrer de 2013 es van adequar 14 més, fins a fer un total de 45, que és el màxim que permet el terreny.

Cal destacar que durant este temps s’han dut a terme quatre cursos d’agricultura ecològica, especialment dissenyats per a les persones arrendatàries de les parcel·les, però oberts al conjunt de la ciutadania.

OBJECTIUS / Alguns dels objectius que es van proposar a l’hora de posar en marxa esta iniciativa són de caràcter econòmic. Evidentment, disposar d’una parcel·la de 30 m2 no suposarà una solució definitiva a les carències econòmiques, però sí que pot ajudar a l’economia de la llar. El segon seria un objectiu de caràcter educatiu, amb una triple vessant: d’una banda, busca aprofitar l’experiència i les tècniques d’horticultura que molts ciutadans posseïxen; d’altra banda, es plantegen accions formatives per a ensenyar a les persones interessades a cultivar verdures i hortalisses de manera natural, aprofitant al màxim l’espai disponible i aprenent a crear nous espais per a cultivar. En este sentit, s’ha posat en marxa durant els cinc últims anys un projecte de col·laboració amb l’escola pública en què l’alumnat d’infantil i primària ha sembrat i arreplegat diverses hortalisses en els propis horts.

Un tercer objectiu seria l’ambiental. Així es pretén fer un pas avant en el desenrotllament sostenible a nivell local. Així, la creació d’estos horts constituïx una forma efectiva de recuperar el valor de la terra, d’integrar el nucli urbà i la naturalesa, i de recuperar coneixements i pràctiques de l’agricultura tradicional. A més, el seu cultiu amb caràcter ecològic, permet familiaritzar els participants amb mètodes de producció sostenible d’aliments, afavorint l’adquisició de valors que fomenten la conservació i el bon ús del medi natural. Un últim objectiu és millorar la salut de les persones.

ALTRES INICIATIVES / Este projecte ha facilitat també que s’hagen posat en marxa altres idees com la de l’Horta del Rajolar, una iniciativa per la Fundació Novesendes que compta amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient, que promou la utilització de l’agricultura ecològica, i que ha incrementat de manera notable el nombre de persones que, a nivell particular, cultiven terrenys familiars de forma biològica.

Evidentment el transcurs d’estos últims quatre anys no ha estat exempt de dificultats, lògiques d’altra banda quan s’ajunta a un número important de persones compartint un mateix espai, però la valoració general no pot ser més que positiva.