Dins del programa Migra, que SEO/BirdLife desenvolupa amb la Fundació Iberdrola España, enguany s’han marcat dotze exemplars de milà negre a les províncies de Castelló, Càceres, Huelva, Sevilla i Cadis. Un treball que, aquesta temporada 2022, ha sumat un total de 54 ocells marcats de quatre espècies: milà negre, milà real, ganga ortega i voltor negre

En tractar-se d’una espècie planadora com és el milà negre (ocells que aprofiten els corrents tèrmics d’aire ascendent per a guanyar altura i lliscar-se grans distàncies sense aletejar), totes les seues rutes migratòries conflueixen en punts on la distància a cobrir sobre la mar siga mínima, ja que els corrents tèrmics en aigües obertes són molt febles. 

"Gràcies als emissors amb els quals han sigut equipats, s’ha pogut comprovar que quasi tots ells es troben ja al Sahel i van creuar a Àfrica el mes d’agost a través de l’estret de Gibraltar, que actua com a embut per a tots aquests ocells, ja procedisquen de l’Est o de l’Oest d’Espanya. D’ací la gran importància de l’emblemàtic Parc Natural de l’Estret, per a la conservació de milions d’ocells d’Europa occidental que utilitzen aquest punt tots els anys en les seues rutes migratòries entre tots dos continents", va assenyalar el coordinador de Ciència Ciutadana de SEO/BirdLife, Juan Carlos del Moral. "Després dels seus desplaçaments, del que coneixem com a migració postnupcial, tant els ocells que es reprodueixen en l’est de la Comunitat Valenciana com les que crien en l’oest del nostre país (Càceres i occident andalús), conflueixen en les mateixes zones d’Àfrica subsahariana per a passar allí l’hivern".

Enguany, des del programa Migra s’han marcat exemplars de milà negre, milà real, ganga ortega i voltor negre. La seua preservació futura depén de conservar les zones on es troben a cada moment de l’any, dins i fora de les nostres fronteres.

La ganga ortega, molt lligada als ambients agraris, és l’espècie objectiu del programa Migra 2022 i durant aquesta temporada s’han marcat de moment 27 exemplars per a conéixer millor les seues zones de cria i hivernada i que permetran dissenyar de forma adequada la gestió de l’entorn, mantenint la biodiversitat i fent ús racional del territori. A la tardor es marcaran nous exemplars.

Biodiversitat

Des de 2011 SEO/BirdLife i Fundació Iberdrola Espanya col·laboren en el Programa Migra per a estudiar la migració i l’ecologia espacial dels ocells a través del marcatge amb dispositius de seguiment remot i conservar els ocells migradors i àrees d’importància, per al manteniment de la biodiversitat a Europa.

Els ocells migradors no coneixen davanteres i la seua preservació futura depén de conservar les zones on es troben a cada moment de l’any. Gràcies al programa Migra es van revelant per a cada espècie aqueixos llocs i s’obri la possibilitat de conservar els ocells a escala global.