+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

UNA ZONA D’ELEVAT INTERÉS MEDIAMBIENTAL

Un espai protegit des de fa 30 anys

El Parc del Prat de Cabanes-Torreblanca complix tres dècades com a paratge natural amb un règim especial de protecció pels seus valors ecològics, biogenètics i paisatgístics, una data per compartir les seues vivències i imatges més característiques

 

Visites guiades. 8 Al llarg de l’any, s’organitzaran diverses rutes per posar en valor la riquesa de la zona. - MEDITERRÁNEO

REDACCIÓ
14/02/2018

Antonio José Cavanilles va rebre l’encàrrec del rei Carles IV d’estudiar la flora espanyola. Com resultat dels seus viatges pel territori valencià, va publicar el llibre Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. En un apartat de la seua obra realitza una brillant descripció d’un paratge que hui en dia coneixem com el Prat de Cabanes-Torreblanca. Diu així: «El terreny és summament arenós i en parts inculte, principalment als voltants al mar; es veuen no obstant belles vinyes, els llargs sarments del qual entapissen el sòl... Continua el cultiu fins més enllà de Torreblanca, on comencen les marjals; són estos terrenys humits i baxos, seguits d’altres cap a ponent, que successivament s’alcen fins a formar turons àrids en les proximitats de la vila».

Espai protegit

Enguany 2018 es complix el trenté aniversari des que el Prat de Cabanes-Torreblanca passara a engrossir el llistat de parcs naturals de la Comunitat Valenciana. De fet, va ser el 12 de desembre de 1988 quan va ser declarat Paratge Natural, per a, més tard, en 1997, ser reclassificat com a Parc Natural. Este espai està així mateix inclòs en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat (aprovat per l’acord de 10 de setembre de 2002).

A la vista de l’elevat interés ecològic, biogenètic i paisatgístic que presenta el Prat de CabanesTorreblanca, la Generalitat Valenciana, en exercici de les competències autonòmiques en la matèria, va considerar fa ja tres dècades que era necessària la declaració d’un règim especial de protecció per als valors naturals del Prat. El dit règim va contemplar, i seguix fent-ho, l’ordenació de les activitats que es desenrotllen en l’àrea, amb l’objecte de fer-les compatibles amb la conservació dels seus valors ecològics.

Característiques

El Prat de Cabanes-Torreblanca és una estreta franja de terreny de marenys i pantans formada per depòsits quaternaris. Este espai natural està situat en la plana costanera que s’estén entre els termes municipals de Torreblanca i Cabanes, quedant limitada per la Serra d’Irta i la Serra de les Santes. El paisatge característic és el propi d’una zona humida litoral, separada del mar per un cordó de graves i cudols, amb algunes zones de platja arenosa. Es tracta d’una antiga albufera tancada per eixe cordó, reblida per sediments de caràcter al·luvial procedents dels relleus circumdants.

Entre les pràctiques productives realitzades en el Prat destaquen la ramaderia i l’extracció de torba. De fet, esta zona presenta la torbera més extensa de les albuferes i llacunes costaneres de la Comunitat Valenciana. Entre els seus valors destacables, la fauna posseïx gran importància, ja que poden trobar-se espècies endèmiques com la cabriola, el fartet o el samaruc, sent les aus el grup faunístic millor representat. De vital importància són també les comunitats vegetals, representades per les de saladar, les pròpies de cordó dunar, les aquàtiques i subaquàtiques.

Activitats

Per a commemorar eixos 30 anys com a espai protegit, el PN ha participat activament en la celebració del Dia de l’Arbre o el Dia Mundial de les Zones humides, i compartiran algunes de les imatges més simbòliques que han succeït durant este període. Des del parc inviten tots els castellonencs a conéixer la seua riquesa al llarg de l’any. Més informació: parcabanes@gva.es