Els valencians som europeus. Aix² ningú ho pot posar en dubte. La nostra hist²ria no s´entén sense esta perspectiva i voluntat. Hem estat un poble de pas, d´acollida. És més, moltes cultures han deixat la seua empremta a les nostres terres. I és que la nostra posició geogr fica i estrat¨gica a la Mediterr nia occidental he fet del nostre país un lloc de pas, obert i integrador. Aix² sí, sempre amb la idea d´Europa com a horitzó de futur.

A tall d´exemple, durant el franquisme, una de les poques entrades de divises la va constituir l´exportació de taronges valencianes. Fins i tot, l´apertura dels mercats europeus per als nostres cítrics -una acció empresarial extraordin ria que podem qualificar com a decisiva per a la nostra economia- té molt a veure amb el car cter emprenedor del nostre poble i la seua vocació europea. Amb tot, la nostra incorporació a la Comunitat Econ²mica Europea, ara Unió Europea, aquell any 1986, va suposar un enorme sacrifici per al sector citrícola, amb la imposició d´un període transitori excesiu. Vull dir amb aix² que, a pesar de la nostra vocació europeïsta, els interessos estrat¨gics valencians sempre han estat deixats de banda pel govern central, el qual s´ha estimat utili- tzar-los com a moneda de canvi en benefici d´altres sectors espanyols.

Des d´esta perspectiva, el Bloc ha treballat a les institucions europees des d´una doble vessant. D´una banda, hem cooperat amb tots els partits i grups parlamentaris que volen una Europa unida per² alhora diversa, una Europa que respecte la realitat de les seus regions i els pobles sense estat. Una Europa, en efecte, que potencie el paper institucional del Comité de les Regions i que, en base al principi de subsidiaritat, tinga en compte les seues regions que, com la nostra, tenen competencies polítiques i econ²miques a l´hora de prendre decisions que afecten el seu futur. No és cap utopia aix². Els länders alemanys o les regions holandeses les tenen atribuïdes.

D´altra banda, hem fet especial ¨mfasi en el control de l´aplicació de la legislació comunit ria al nostre país, tot vigilant com s´utilitzen els fons comunitaris; tot impulsant iniciatives que afavoreixen els nostres sectors estrat¨gics. En este sentit, vam treballar pel reconeixement de la marjal Pego-Oliva, de la de Xeresa i el Fondó d´Elx, com a zones d´especial protecció per a les aus. També, vam reclamar ajudes per al sector dels fruïts secs i l´oli, unes ajudes que ara perillen per la política incomprensible de l´actual govern que ha transigit amb unes negociacions que perjudiquen l´olivar valenci . Un cultiu de baixa productivitat, que la UE vol deixar de subvencionar tot abocant-lo a la seua fi.

Hui, les i els valencians tenim nous horitzons. Amb una Europa de 25 estats i 465 milions de ciutadans, se´ns plantejen nous reptes. També en política europea ens caldr trobar consensos entre les forces polítiques i institucions valencianes. En tot cas, el País Valenci haur de decidir, el 13 de juny, si vol la via directa a Europa que proposa el Bloc o la via sucursalista i provinciana que ens ofereixen la resta de partits polítics.

El Bloc participa en una coalició europeïsta, Pobles d´Europa, que defensa la idea d´una Europa unida alhora que diversa. Una oportunitat hist²rica que els valencians hem d´aprofitar per a continuar, en la Unió Europea, treballant en la defensa dels interessos valencians.