L´algre dia aprofitant aquest temps magnífic, el pensament ens lliurava la magnífica evocació dels pròxims jorns festers que a l´envesprir feien vibrar el cor d´ilussió i esperança com a castellonenc.

Aleshores tot s´ha de mesurar amb prou de cura. Hi ha qui extrema les seues conclusions pot ser, de vegades desapassionades en temps d´abstraccions, observant els èssers vius separant-los de tot ritual clarical sense el refinament i el prestigi de l´art imaginatiu, que alhora es reflecteix gràcies als artistes que van posar tot el seu art al servei d´una visió materialista, mancant tota concepció religiosa. Pot ocorrer que per damunt d´aquestes observacions, de vegades massa crues, però realistes la raó ens presente davant de l´equilibri que la literatura i l´art han fet per a projectar els vels més seductors, mantenint la imaginació penetrant dintre d´una incongruència profunda, reblida de dilemes insolubles.

Per tant, hem de meravellar-nos d´aquest feliç aliança entre el art i la literatura, on els sentits busquen les seues satisfaccions sense tal volta cooperar físicament en allò que a hores d´ara anomenem liturgia religiosa.

De tota manera, aquesta societat actual, envaida de catàstrofes, sense voluntat de viure, insegura, obstinada en dilemes basents d´abstraccions i reflexions que escapa, allunyant-se on siga per tal d´oblidar-se on siga per tal d´oblidar-se d´allò que es diu es fidel.

Tots els escriptors, pintors o artistes consagrats manifesten les seues opinions per a retrobar-se en la vida, sentin la mateixa intensitat al batec de la sang, amb l´apassionament normal dels literats amb esperit de donar a coneixer l´amor a la veritat.

Escriptor