Anem a vore si hui fem una miqueta de pedagogia. Una de les competències pròpies de l’Ajuntament és la gestió del seu urbanisme. La gestió en el sentit més extens de la paraula. Des de la planificació a la urbanització, construcció i manteniment. I això, tot o parcialment, ho pot fer per medis propis, o bé valent-se d’instrument diversos.

Entre eixos instruments està, per exemple, la possibilitat de crear una empresa pública. L’empresa té alguns avantatges a l’hora d’actuar respecte al propi Ajuntament. En primer lloc és més àgil, i ho és perquè està sotmesa al dret privat, i no al públic. Evita algunes de les limitacions del dret administratiu, sense fugir de l’imperi de la llei, i sense escamotejar el control polític. Esta singularitat li permet ajustar-se més i millor a les condicions del mercat, fer una UTE, etc. I d’altra banda, i no és una diferència menor, una empresa pública pot repercutir l’IVA. Ara parlem d’un 18%, i molt probablement en breu estarem parlant del 21% o el 23% d’operacions que com és obvi, es compten per centenars de milers d’euros. Parlem d’urbanitzar un sector, de construir dos edificis, un aparcament per a camions...

El 27 del mes pròxim, la junta d’accionistes, que no és més que el ple de l’Ajuntament, acordarà la dissolució de l’empresa. El RDL 4/2012 (el del pagament de proveïdors) obliga a dissoldre tota empresa que tinga un dèficit superior al 50% del seu capital. És el cas de GUMSA. Saben per què? Perquè durant 20 anys el Partit Popular ha reservat per l’empresa pública totes les operacions ruïnoses, i a les empreses privades totes les que generen beneficis. Em vaig afartar de demanar que almenys ens reservarem una actuació amb beneficis que ens garantís solvència de la societat. Beneficis per pagar el lloguer del local i el personal. Mai no van voler. Tanquem per això, no per la crisi. Tanquem per la mala gestió.

Tot plegat una llàstima, perquè l’urbanisme que ve és de xicotet format, ideal per una empresa com Gumsa. I ara tot ens costarà un 18, 21 o 23% més. Bé, els hi costarà a vostés. Donen les gràcies al PP. H