Aquesta setmana en Junta de Govern de l’Ajuntament d’Onda hem aprovat unes noves ajudes dirigides a tots aquells emprenedors que vulguen obrir un nou negoci al municipi. Amb una partida de quasi 100.000 euros, es tracta d’ajudes de fins a 5.000 euros a projectes de creació d’empreses dedicades a la innovació, aquelles enfocades a l’aprofitament forestal, empreses que es dediquen a diversificar l’agricultura i a aquelles que se situen físicament en el centre històric.

L’equip de govern és conscient que no té competències per a crear llocs de treball, però sí que pot dur a terme accions encaminades a incentivar-lo. És en aquest camp on l’equip de govern d’Onda està treballant des de l’inici de legislatura. Hem engegat diferents actuacions com impulsar l’oficina de l’Onda Inserta, que està donant uns elevats resultats d’inserció laboral. També hem posat en marxa diferents cursos per a aturats i formació a la carta d’acord amb les necessitats que ens han demanat les empreses.

A més a més, sol·licitem a altres administracions tots el plans d’ocupació possibles. Esta mateixa setmana hem aconseguit una ajuda de la Generalitat Valenciana per el programa Avalem Joves, que donarà ocupació i formació a menors de 30 anys i afavorirà l’accés dels joves al mercat laboral. Té una inversió de 228.030 euros, que inclou el cost del professorat, del personal directiu i auxiliar, així com tots els costos necessaris per a la realització i execució del programa. Es beneficiaran 10 joves del municipi que podran obtenir els certificats de professionalitat de nivell 1 i de nivell 2 de les següents especialitats: Operacions bàsiques de restaurant i bar i Serveis de bar i cafeteria.

I, PER ALTRE COSTAT, concedim incentius fiscals, ajudes com les de contractació o aquestes noves ajudes en el camp de la innovació a l’emprenedor.

El desens de l’atur en quasi mil persones des de l’inici de legislatura ens motiva a seguir treballant amb més força en aquestes accions, perquè Onda torne a ser un poble d’oportunitats per a tots i totes.

*Alcalde d’Onda