Una de les atribucions dels ajuntaments és el manteniment de les escoles públiques. Sense entrar a debatre si això li hauria de correspondre als consistoris, la realitat és que en els pressupostos hem de previndre una partida destinada als edificis escolars per tal que puguen continuar funcionant adequadament i prestant el seu servei.

Així, l’Ajuntament de Nules està intervenint en dos sentits. D’una banda, actuant sobre tots aquells imprevistos del dia a dia, i d’altra, realitzant obres de millora de les instal·lacions escolars. A l’esforç que suposa tota aquesta inversió, cal afegir també les que està realitzant la Generalitat Valenciana. Recordem que va ser l’actual Conselleria la que finalment va destinar pressupost per a que es construirà el col·legi Pedro Alcázar. A més, ara mateix hi ha previstes obres menors en els col·legis Cervantes i Jaume I.

PER TANT, dues de les tres administracions públiques implicades estan complint amb el seu compromís. Pel que fa a la tercera, la Diputació Provincial, s’ha negat a participar en el pla d’actuacions de la Conselleria d’Educació per a la conservació i manteniment dels centres educatius. Sense entrar tampoc en si això li correspon a la Diputació de Castelló, cal remarcar que la de València sí que ha destinat 7 milions d’euros al projecte.

Així, tenint en compte la poca inversió en l’escola pública durant les passades legislatures, no sembla un disbarat que ara, l’ajuntament d’ajuntaments, tal i com li agrada anomenar al Partit Popular a la Diputació Provincial, siga també mantenidor de mantenidors i ajude a refer amb els romanents de tresoreria una part d’allò que tant han contribuït a degradar les polítiques del seu partit.

*Regidor de Cultura i Educació en l’Ajuntament de Nules