L’Assemblea General de l’ONU va aprovar el 25 de setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. Són 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 metes que abasten, de manera integrada, les esferes econòmica, social i ambiental. Un full de ruta que la Universitat Jaume I assumeix com a propi per a contribuir a fer del món un lloc millor, més just i sostenible on viure.

Ho fem amb el convenciment que des de l’àmbit local es pot influir en el global. Que les decisions que prenem en la Universitat tenen una projecció en les àrees d’actuació dels ODS que ens han de convertir en motor i corresponsables d’uns canvis que la ciutadania demana. Les universitats tenim, per tant, un paper fonamental en la consecució d’aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible. El tenim tant per la seua implantació en el si de les nostres institucions, com per la nostra capacitat per a difondre i traslladar l’esperit dels ODS a les generacions futures.

El nostre compromís institucional ja ha quedat reflectit en la primera Memòria Acadèmica i de Responsabilitat Social del curs 2018-2019 que relaciona les accions de govern amb els indicadors del nivell de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Com a institució pública, el nostre objectiu prioritari és garantir la igualtat d’oportunitats a través d’un accés equitatiu a la universitat. Per a això hem apostat per la creació d’un pla propi de beques i ajudes per a aconseguir que cap estudiant es quede fora del sistema d’educació superior per raons econòmiques, encaixant precisament amb els principis de l’ODS4, que advoca per l’educació de qualitat, i de l’ODS10, que reclama mesures per a reduir les desigualtats.

Igual de rellevants són les accions que hem impulsat en l’àmbit de la investigació. No en va les universitats liderem la capacitat d’innovació tecnològica, que hem d’alinear amb l’Agenda de Desenvolupament Sostenible a través de la cerca de noves solucions per a aconseguir la prosperitat i millorar la vida de les persones i del planeta.

En aquest sentit, l’UJI ja treballa en diferents projectes emmarcats dins d’alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, com els d’energia assequible i no contaminant, d’acció pel clima, d’aigua neta i sanejament, de salut i benestar, de producció i consum responsables, d’educació de qualitat i d’innovació i infraestructura, entre altres.

A més, també duem a terme activitats formatives i de difusió dels ODS de manera específica, com cursos per a la comunitat universitària, concursos, teatre, entre altres. Som, a més, una universitat pel Comerç Just, que lluita activament per la igualtat de gènere i compromesa a combatre el canvi climàtic.

Cal destacar també tot el treball desenvolupat en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental del campus. Per exemple, durant el passat curs vam aconseguir que el 75 % d’energia del total del nostre consum elèctric fora d’origen renovable. Això ens ha permés reduir sensiblement les nostres emissions de CO2 en més de 2.000 tones en només un any.

Per tant, l’UJI ja ve implementant moltes accions que tenint en compte els Objectius establits en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Però encara podem avançar més. Volem que aquestes accions es convertisquen en una estratègia compartida per tota la comunitat universitària, també pel Consell Social, que guie les polítiques universitàries i que ens ajude a progressar en la consecució dels objectius marcats per l’ONU. Es tracta, en definitiva, de visibilitzar, sensibilitzar i impulsar els ODS a través de la nostra activitat acadèmica, investigadora i social.

Per a això, crearem un grup motor que lidere aquest progrés en el qual estiguen representats el personal docent i investigador, el d’administració i serveis, l’alumnat i els vicerectorats. El nostre interés se centrarà en l’avaluació, sensibilització i comunicació de la importància dels ODS. Com a universitat pública, hem de ser un model per a proporcionar solucions, coneixement i idees per a l’aplicació real i efectiva d’aquests Objectius.

En els pròxims anys la nostra intenció també és reforçar les aliances amb els grups d’interés per a impulsar el diàleg, crear una agenda d’acció i una xarxa de treball per als ODS, tant a escala interna com externa. Treballarem especialment amb l’estudiantat, que està cridat a tindre un paper protagonista en el desenvolupament d’una consciència en favor d’un món millor i al qual hem de proporcionar la formació i els valors necessaris.

Tenim molt de camí per recórrer i volem recórrer-lo. Estic convençuda que un altre món és possible. Aconseguir-ho depén de totes i de tots. Del nostre treball diari, de la nostra voluntat i del nostre compromís comú i universal amb l’erradicació de la pobresa, la cura del nostre planeta i la lluita contra les desigualtats. Els ODS són un full de ruta extraordinari per a alinear la missió de la Universitat amb aquests objectius. Fem-los possibles!

*Rectora de la UJI