Probablement un dels sectors més afectats per un nou ajornament de les expectatives a conseqüència de la pandèmia és la població jove. Per aquest motiu, des de les institucions hem de tenir activat sempre l’interruptor de la generació d’oportunitats. Des de fa un temps la formació professional ha esdevingut un sector de l’ensenyament que pot donar resposta a aquest ajornament bàsicament per la flexibilitat que els caracteritzen i l’ampla oferta que, any rere any, augmenta a les nostres comarques. De fet, des de la mesa d’FP de Castelló sempre s’ha posat l’accent en la necessitat de formar a treballadores i treballadors en sectors professionals que tenen una certa escassesa en el teixit laboral castellonenc. Un cas paradigmàtic és que a penes hi ha noves vocacions de soldadors o soldadores o en el camp de l’electricitat a pesar de les nombroses empreses que el demanen.

Reduir aquestes anomalies entre demanada laboral i formativa és una de les perspectives que ha de potenciar el nostre camp educatiu i ocupacional per guanyar en eficiència. Sense anar més lluny, la ciutat de Castelló mitjançant, la Conselleria d’Educació, implanta nous cicles d’oferta pública de jardineria i floristeria a l’IES Bovalar, així com un nou cicle de Perruqueria i Estètica al Grau a l’IES Miquel Peris. També ho fa el centre integrat CIPFP Costa de Azahar, amb un grau bàsic de Cuina i Restauració i el curs d’especialització de Fleca i Brioixeria, atenent sempre a la connexió amb el que demanen els sectors econòmics.

També, però, l’FP treballa des de la perspectiva que cal obrir noves professionalitats que s’enlairen amb les nous nínxols econòmics com l’aigua o la intel·ligència artificial, cicles superiors i d’especialització que augmentaran l’oferta a l’IES Politècnic i l’IES Caminàs. Eixes sinergies econòmiques que ja troben un exemple en el sector químic, a Castelló, han de ser una via per obrir expectatives no solament a les empreses sinó també als nostres joves. Les noves generacions mereixen una oportunitat dins de la crisi derivada de la pandèmia.

Regidor d’Educació de Castelló