El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola presentat pel Govern d’Espanya és una realitat. La Vall d’Uixó és el primer municipi de la província de Castelló que rep estos fons europeus, concretament per a la modernització del regadiu amb una inversió de tres milions d’euros. Estos diners arriben gràcies a la col·laboració público-privada, ja que el 80% l’aportarà el Ministeri d’Agricultura (a través de la Seiasa) i el 20% els regants de la Vall.

Este projecte és importantíssim i una gran notícia per a l’agricultura i per al medi ambient, perquè farà possible que s’aprofite tota l’aigua de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per a regadiu. Amb els mitjans actuals no som capaços de retenir tota l’aigua procedent de la depurada i molta es perd a la mar. Quan s’execute l’obra estes aigües s’emmagatzemaran i podran reutilitzar-se i aprofitar-se per a regar els nostres camps, complint així amb una reivindicació dels agricultors.

Un altre dels aspectes positius d’este projecte és que millorarà la qualitat de l’aigua depurada, amb una millor neteja i desinfecció. Així podrà utilitzar-se sense cap problema i total seguretat en l’agricultura, amb estrictes controls diaris. L’aigua és un recurs limitat i amb este pla de modernització creix el seu aprofitament. El regadiu a la Vall serà més sostenible i respectuós amb el medi ambient i mitjançant la digitalització aconseguirem ser més eficients i que la despesa elèctrica es reduïsca, baixant també els costos econòmics per als agricultors.

L’aprovació d’este projecte arriba després de molts anys de treball dels regants de la nostra ciutat. Per això vull donar les gràcies a Vicent Ambou, president de la Cooperativa de Regs, i a Paco Aguilar, president de la Comunitat General de Regants, per la seua tasca. Es demostra que des de la societat civil es poden impulsar canvis que deixen una millor ciutat de la qual vam trobar. Des del primer moment han tingut el suport de l’Ajuntament en les seues peticions perquè la modernització del regadiu local estiga més a prop de ser una realitat. Per això va ser un plaer ser amfitrions de la reunió tècnica amb el president de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, per a posar en marxa este pla.

Des del govern municipal anem a seguir treballant en esta línia, perquè venim d’un gran treball previ i perquè estem convençuts que l’agricultura té futur i té present, més si anem de la mà de la sostenibilitat i l’eficiència. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és un dels més importants de la nostra història recent com a país i es basa en la transició econòmica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

En estos eixos ens estem centrant perquè la Vall d’Uixó puga seguir rebent fons europeus en els pròxims anys. Estos són els primers que arriben però no anem a deixar-ho ací. No seran els últims perquè tenim un projecte de ciutat alineat amb estos objectius que faran que la nostra ciutat i el seu teixit econòmics isquen reforçats d’esta crisi provocada per la pandèmia.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó