Moltes vegades hem escoltat que viure l´Evangeli transforma la vida humana, perqu¨ duu a realitzar la seua vocació més profunda: el do de nosaltres mateixos. Un cristi sent especial inter¨s per tot all² que dignifica l´ésser hum , i no pot viure al marge de les aspiracions i lluites que configuren la vida a la recerca de llibertat, de justícia i de pau. Per aix² es pot afirmar que la vida del cristi té una dimensió social i política que naix de la fe en el Déu vertader, creador i salvador de l´home i de la creació sencera, es tracta de l´amor efica§ a les persones, que s´actualitza en la recerca del bé comú. En aquesta línia caldr situar la responsabilitat dels cristians davant la nova convocat²ria electoral. No es tracta ara d´oferir una proposta concreta, puix cadascú compta amb un marge de llibertat per exercir els seus drets civils. Per² seria trair la nostra fe i la nostra visió de l´home si, a l´hora d´exercir aquests drets, no tinguérem en compte la visió de la vida que s´inspira en l´Evangeli. Avui les propostes dels governants afecten també valors morals. D´aquí la necessitat d´un discerniment, és a dir: preguntar-se en quina mesura un programa de govern s´apropa o respon als valors morals fonamentals que tenen a veure amb el bé comú. Sant Pau invitava els cristians a estar atents a tot all² que és just; a tot all² que ennobleix l´ésser hum . Quelcom que també forma part del patrimoni del cristi . El papa Benet XVI ens recorda que en l´hora present estan en joc realitats decisives per al bé dels homes i el futur de la societat. Demana als cristians un compromís decidit. No és aquesta l´hora de prendre decisions segons la l²gica del mal menor, sinó al contrari. Es tracta de la recerca del major be possible. Així, a l´hora d´examinar un programa d´acció política, cal preguntar-se en quina mesura aquest promou la vida humana en totes les seues dimensions; si realment reconeix i promou l´estructura natural de la família com a unió d´un home i una dona; si el dret dels pares a educar els seus fills es pot exercir. Les eleccions són ja a la porta. Urgeix valorar-lo tot, sense oblidar que certes propostes de govern poden ser incompatibles amb la consci¨ncia cristiana. Cadascú ha d´assumir la seua responsabilitat, per² un cristi haur de recordar que no pot actuar com si Déu no comptés.