Tot just fa un any, el febrer de 2009, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va posar en marxa l’eLearn Center (eLC), un espai on articular tot el treball en aprenentatge virtual (e-learning) dut a terme i continuar obrint camí en l’àmbit de l’educació i les TIC, elements que la UOC té en el seu propi ADN com a universitat. “Era un deute pendent”, afirma Albert Sangrà, director acadèmic de l’eLC, qui afegeix que “l’e-learning li dóna especificitat i calia reconèixer-ho” i contribuir a l’impuls de la recerca, la innovació i la formació en aquest camp, enfocades a l’educació superior i la formació contínua amb una perspectiva multidisciplinària i transversal. Les primeres passes estan donades, però, segons Iolanda García, directora d’Innovació d’aquest centre, “cal fer evolucionar i millorar les pràctiques formatives mitjançant l’ús de les TIC, amb la intenció de fer l’experiència d’aprendre més motivadora, més fàcil i molt més eficient”.

EXPERTS // Per a aconseguir-ho, el centre s’estructura en quatre àrees estratègiques

--acadèmica, recerca, innovació i difusió--, i una oficina tècnica que els dóna suport. Organitza el treball en tres línies: Els processos d’ensenyament i aprenentatge, l’organització i la gestió educativa, i els recursos tecnològics per a l’aprenentatge. Amb la fita de crear una xarxa d’experts en constant intercanvi, un centenar de professionals entre investigadors, professors, membres dels grups de recerca i innovació tant de la UOC com d’altres institucions afins a escala internacional, porten endavant aquesta tasca.

Així, actualment, tres investigadors internacionals, mitjançant l’eLC Fellows 2009-2010, formen part temporalment del centre: la doctora Lalita Rajasingham (Universitat Victòria de Wellington, Nova Zelanda), el doctor Jakko van der Pol (Universitat d’Utrecht, Holanda) i el doctor Agostino Marengo (Universitat de Bari, Itàlia). L’eLC té també un programa de professorat visitant, en el qual actualment participen el doctor Paul Kirschner (Universitat Oberta, Holanda) i la doctora Ileana de la Teja (Teleuniversitat de Quebec).

Una de les missions de l’eLC és potenciar l’aprenentatge virtual per mitjà d’una oferta de nivell superior diversificada i de qualitat, que respongui a les necessitats de la demanda existent i contribueixi a la difusió del coneixement. L’Àrea Acadèmica de l’eLC es preocupa tant “de la formació externa –té en marxa postgraus, cursos d’especialització o un màster oficial en la matèria–, com de la formació interna de la Universitat –reorganització de la formació dels diferents rols i figures docents–”, explica Albert Sangrà. Però l’Àrea Acadèmica de l’eLC també es preocupa de “la formació a mida, assessorant a institucions que volen formar els seus docents en aquest àmbit o que volen implantar l’e-learning com a estratègia de desenvolupament” per al reciclatge dels seus professionals.

FORMACIÓ I RECERCA // L’eLC impulsa per al proper curs un programa de doctorat d’e-learning, que afavorirà l’elaboració de tesis doctorals en les seves línies de treball i la formació de futurs recercaires. Així mateix, en l’Àrea de Recerca s’ha posat en marxa el programa ‘La dimensió temporal de l’e-learning’, que enceta una nova línia de treball sobre com afecta i com es manifesta el temps en aquesta disciplina, i un projecte per a definir què és l’e-learning o com es treballa l’e-learning des de la recerca, des d’un punt de vista teòric però també centrat en diferents models i sistemes d’aplicació pràctica.

Durant una primera etapa, es potenciarà el treball en tres línies temàtiques principalment: la producció col.laborativa de coneixement a la xarxa; l’avaluació i l’autoregulació en l’assoliment de competències, i l’aprenentatge en entorns immersius –simulacions, mons virtuals, jocs digitals... Com explica la directora, “els resultats obtinguts poden tenir un impacte intern i contribuir a la millora i l’evolució del model de la UOC, però també un impacte extern, aprofitant altres espais de la societat per a la seva implementació”. Però aquest equip no aposta només per compartir resultats, sinó que “entenem la innovació en una dimensió oberta i col.laborativa en tot el procés. Volem articular una xarxa interdisciplinària, multisectorial i internacional, integrada per organitzacions, empreses i institucions d’educació superior que treballin en l’àmbit de l’e-learning, per posar en marxa projectes conjunts”.

Tot això sense deixar d’assegurar la continuïtat entre les accions i els resultats d’aquesta innovació amb la recerca i la formació que es duu a terme al mateix centre. H