Iberdrola fa un pas més en el seu compromís per preservar la biodiversitat de l’entorn dels seus projectes renovables. Per a això, la companyia ha llançat un nou repte --a través del seu Programa internacional de Start-ups (Perseo)-- per a identificar solucions competitives i innovadores que permeten combinar plantes de generació solar fotovoltaica amb activitats relacionades amb l’agricultura, l’horticultura, la ramaderia, la piscicultura o l’apicultura, de manera que es millore l’aprofitament del terreny.

L’energètica busca solucions innovadores que permeten la complementarietat i creació de sinergies entre terrenys destinats a activitats del sector primari i instal·lacions solars fotovoltaiques, de manera que es puga impulsar l’economia local. Els projectes estan enfocats especialment a aquelles regions que s’enfronten al repte demogràfic, alhora que lluiten contra el canvi climàtic i afavoreixen la transició energètica.

Valoracions

Per a la valoració de les propostes es tindran en compte els costos, la maduresa i adequació del projecte, la diversitat de cultius que puguen ser plantats, l’impacte positiu en la productivitat agrícola o ramadera, i el grau de digitalització de la proposta per a optimitzar l’eficiència, entre altres. Les propostes es podran enviar fins al 10 de juny, inclusivament, i el guanyador es coneixerà durant setembre.

Suport al projecte

Iberdrola proporcionarà al guanyador del repte el suport tècnic i econòmic per a provar la seua solució. A més, facilitarà el suport tècnic per a provar la seua solució, donant-li accés als recursos necessaris per a validar-la (equipament, equips, infraestructures, emplaçaments d’alta tecnologia i àrees de treball conjunt), i oferirà un entorn real i dades reals per a provar la solució.

Si el projecte pilot té èxit, Iberdrola podrà a més oferir al participant l’oportunitat d’ampliar l’escala de la solució, adoptant-la mitjançant acords comercials i fins i tot Perseo podrà considerar invertir en l’empresa guanyadora del repte.

Iberdrola té plenament integrada la conservació de la diversitat biològica dels ecosistemes dins de la seua estratègia, demostrant que és possible conviure de manera eficaç el subministrament d’energia competitiva, neta i sostenible amb l’equilibre del medi ambient. Mediterráneo

Equilibri

Iberdrola té plenament integrada la conservació de la diversitat biològica dels ecosistemes dins de la seua estratègia, demostrant que és possible conviure de manera eficaç el subministrament d’energia competitiva, neta i sostenible amb l’equilibre del medi ambient.

La companyia preveu aconseguir la pèrdua neta nul·la de biodiversitat en 2030, apostant per l’impacte net positiu en els nous desenvolupaments d’infraestructures. Cal assenyalar que Iberdrola ha realitzat més de 1.450 accions de protecció a la biodiversitat en els últim tres anys, combinant la instal·lació de projectes renovables amb la conservació de la diversitat biològica dels ecosistemes, cuidant flora, fauna i patrimoni natural. El projecte més recent va ser la instal·lació de ruscos en projectes fotovoltaics per a preservar la biodiversitat i fomentar l’economia circular.

Compromís

La companyia està alineada amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) directament relacionats amb la naturalesa (els ODS 6, 13, 14 i 15) i treballa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social, respectant el medi ambient. Cal assenyalar que el programa Perseo pretén facilitar l’accés del grup a les tecnologies del futur i fomentar la creació i desenvolupament d’un ecosistema global i dinàmic d’empreses tecnològiques i emprenedors en el sector elèctric.