El Consell ha aprovat la renovació del conveni marc, previst en la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos, entre Ecoembes i la Generalitat. El conveni regula la relació entre les entitats locals de la Comunitat Valenciana responsables de la recollida separada d’envasos lleugers i paper-cartó, així com la relació dels diferents agents intervinents en la transferència i classificació d’envasos lleugers en la Comunitat Valenciana, que va ser declarada de titularitat autonòmica pel Consell a través del decret llei 13/2020 de 7 d’agost i que a través del nou conveni es veu reforçada.

El nou conveni incorpora l’obligació d’Ecoembes d’invertir, almenys, 2,7 milions d’euros en nous contenidors d’envasos lleugers (com a part del Pla València II dereforç de contenidors), i la consolidació de noves estacions de transferència d’envasos lleugers a Dénia i en el Consorci València Interior, que suposaran una nova inversió per part d’Ecoembes d’1.275.000 euros anuals. 

Nova modalitat de recollida

Entre les novetats figura la nova modalitat de recollida porta a porta d’envasos lleugers. Una nova fórmula de recollida separada que incrementa, fins a 10 vegades, respecte a l’anterior model, la xifra d’envasos lleugers recollits de manera selectiva. 

Després de l’aprovació del nou conveni, els municipis disposaran de seguretat jurídica per a poder cobrar d’Ecoembes els imports corresponents per aquesta recollida separada d’alta eficiència.

El conveni s’aprova per un període de tres anys, prorrogable d’any en any, fins a un màxim total de cinc anualitats. No obstant això, incorpora una nova clàusula d’aplicació automàtica de les noves previsions normatives de les directives del paquet d’economia circular de la UE, en el cas que l’Estat transpose aquestes directives amb anterioritat a la data límit de gener de 2023, establit en la pròpia directiva.

Nous projectes

A iniciativa de la Generalitat, de manera addicional i alternativa al que és el propi conveni de col·laboració amb Ecoembes, continuen desenvolupant-se nous projectes en matèria d’envasos, com els projectes de classificació d’alumini i acer lleugers, ja en desenvolupament, o un nou projecte de classificació de plàstics lleugers, que pretén desenvolupar-se en la Comunitat Valenciana de manera pionera, com en el seu moment va ocórrer amb l’alumini i acer lleugers. 

Addicionalment, la Generalitat està col·laborant amb diferents departaments ministerials i amb algunes comunitats autònomes en el nou marc de regulació estatal en matèria de gestió d’envasos, a través de les noves normatives en tramitació (Projecte de Llei estatal de residus i les seues normes de desenvolupament, Proposició de Llei d’Economia Circular en Les Corts Valencianes, sobretot).