El llop ibèric (Canis lupus) va quedar inclòs, ahir, en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (Lespre), de manera que hui la seua caça queda prohibida en tota Espanya, segons recull l’ordre del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El Govern dona així resposta a "diferents propostes rebudes" pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic provinents de particulars, organitzacions científiques i administracions, incloent entre elles al propi Ministeri. En concret, la decisió es va adoptar en la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, en una ajustada votació. D’aquesta manera, es modifica tant el Lespre com el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, arran de la proposta de l’Associació per a la Conservació i Estudi del Llop Ibèric (Ascel) per a la inclusió de totes les poblacions del llop (Canis lupus) presents a Espanya en el Catàleg en la categoria Vulnerable.

Fins hui, la caça de llop estava permesa al nord del Duero, mentre que estava prohibida al sud d’aquest riu, on les poblacions ja estaven incloses en el Lespre.

Perseguir a un d’aquests exemplars passarà a ser un delicte tipificat en el Codi Penal Mediterráneo

Conseqüències

A més, l’ordre ministerial estableix que les comunitats autònomes i el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic elaboren i aproven abans del 31 de desembre de 2021 una nova estratègia de conservació i gestió del llop a Espanya que actualitzarà la que està en vigor, aprovada per la Conferència Sectorial de Medi Ambient en 2005.

A partir d’ara, perseguir un llop passarà a ser un delicte tipificat en el Codi Penal, que comporta una pena de pressió de sis mesos a dos anys i una multa de huit a 24 mesos, així com la inhabilitació especial per a professió o ofici i per a l’exercici del dret de caçar o pescar de dos a quatre anys. Les persones que cacen llops seran perseguides i castigades amb molta més duresa. Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó, on habita el 95% dels exemplars de l’espècie, s’han mostrat en contra d’aquesta decisió i han anunciat que recorreran aquesta decisió per via judicial