La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, mitjançant la Direcció General de la PAC, i amb la col·laboració de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), està impulsant un pla d’acció, pioner a Espanya, contra les deixalles alimentàries a la Comunitat Valenciana. Aquest estudi, emmarcat en el pla Bon profit, té com a objecte avançar en el diagnòstic del problema de les pèrdues i les deixalles alimentàries i busca avançar en les xifres i les metodologies, per a poder obtindre-les de la manera més fiable.

En 2021 es van posar en marxa dos estudis en el marc del pla Bon profit. El primer està permetent assentar les bases per a establir un diagnòstic rigorós de seguiment al llarg de tota la cadena alimentària, complint els requisits europeus i els que inclou la futura llei estatal sobre les deixalles alimentàries. Amb aquesta investigació està determinant quines i quantes empreses hi ha a la Comunitat amb potencial de generació de deixalles alimentàries i on estan ubicades.

Així, en tot el territori hi ha més de 32.300 empreses amb potencial de generació de deixalles alimentàries, de les quals un 61% pertany al sector de la restauració i el consum fora de la llar; un 27%, al sector de la distribució; un 6%, al de la producció, i un 5,4% al de la manufactura. Tot això propicia un diagnòstic rigorós que permet fer anàlisis, redactar recomanacions i prendre decisions específiques diferenciant territoris i subsectors econòmics.

Més dades

El segon dels estudis, impulsat pel pla Bon profit, utilitza els depòsits finals o contenidors de residus a fi d’obtindre dades de les potencials deixalles alimentàries que genera la ciutadania. Amb aquest objectiu, s’han pres mostres de bosses depositades en el contenidor gris (residu urbà mesclat). El mostreig ha confirmat que hi ha una part important de matèria orgànica potencialment comestible. Aquest anàlisi, que s’ha realitzat bossa a bossa en les plantes de reciclatge, establirà un mètode de mesurament que definisca les deixalles alimentàries que es produeixen.