+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

Paraules de vida

«Por muchos»

 

ENRIQUE Benavent Vidal
05/03/2017

El primer diumenge de Quaresma comença a utilitzar-se en les misses que se celebren en castellà un nou missal. És la tercera edició del missal de Pau VI publicat després del Vaticà II. Per desig del papa Benet XVI s’ha introduït un canvi en la traducció de les paraules de la consagració del calze: «este es el cáliz de mi sangre… que será derramada por vosotros y por muchos (la versió anterior deia: por todos los hombres)». De moment en català continuarem dient vessada per vosaltres i per tots els homes.

Les raons que van dur al papa Benet XVI a demanar aquesta modificació no són de caràcter dogmàtic. Els motius del canvi són d’orde lingüístic. En el Nou Testament trobem les dues fórmules. En el camí cap a Jerusalem, Jesús va dir als seus deixebles que ell no havia vingut a ser servit, sinó a «servir i a donar la seua vida en rescat per molts» (Mt 20, 28; Mc 10, 45). Segons els relats de la institució de l’Eucaristia de Mateu i Marc, va afirmar que la seua sang seria vessada per molts (Mt 26, 28; Mc 14, 24). De fet, quan la missa se celebrava en llatí, la fórmula de la consagració era una traducció literal d’aquestes paraules de Jesús: s’emprava l’expressió pro multis. En canvi, quan va començar a celebrar-se en les llengües vernacles, el pro multis es va traduir per tots els homes. Es va fer una traducció que era, al mateix temps, una interpretació.

Des d’una perspectiva teològica es tracta d’una interpretació correcta, que ja es troba en el Nou Testament: sant Pau repeteix que Crist va morir per tots (2Cor 5, 14-15; 1Tim 2, 6; Heb 2, 9), i en la carta als Romans (c. 5) usa tots i molts alternativament com a sinònims. Per això, cal afirmar que aquesta traducció-interpretació concorda amb la Paraula de Déu que ha estat inspirada pel mateix Déu. En el molts de Jesús no hi ha desig d’excloure ningú, sinó d’incloure tota la humanitat, que és una multitut incalculable.

*Bisbe de Tortosa