+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

millora, ordenació i gestió

El Consell aprova l’Avantprojecte de Llei de Protecció d’Espais Naturals

Es vol aconseguir la conservació activa dels ecosistemes, espècies i paisatges

 

La normativa reguladora dels espais naturals protegits constitueix una acció necessària pel nostre medi ambient. - MEDITERRÁNEO

R. D.
10/01/2018

L’Avantprojecte de Llei de Protecció d’Espais Naturals va ser aprovat pel Consell de la Generalitat amb l’objectiu d’establir el règim jurídic i administratiu que s’aplicarà als espais naturals de la Comunitat, i que regularà aspectes com la seua declaració com a àrees protegides, així com els relatius a la seua protecció, conservació, millora, ordenació i gestió.

La llei persegueix la conservació activa dels espais naturals amb els ecosistemes, espècies i paisatges de rellevància ambiental i cultural que alberguen, com a part de l’estratègia general de protecció del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat pròpia del territori de la Comunitat Valenciana.

CONSERVACIÓ / Els espais naturals protegits representen un dels principals instruments per a la conservació de la natura i desenvolupen un paper fonamental en la mitigació i adaptació del canvi climàtic, i, amb el transcurs del temps, han hagut d’adaptar-se a nous reptes i circumstàncies socials, econòmiques, territorials i científiques.

En este context, i tenint en compte que la superfície total protegida a la Comunitat suposa un 40% del territori, l’actualització de la normativa reguladora dels espais naturals protegits constitueix una acció necessària. Per tant, requereix d’una legislació que millore la capacitat de resposta als reptes ambientals creixents que marcaran l’agenda del segle XXI, basada en la contribució específica del espais protegits respecte a la preservació d’elements naturals, paisatgístics i patrimonials que motiven la seua declaració, com a principi fonamental.

La legislació recull, d’una banda, mesures basades en la conservació passiva, entesa com l’establiment de mecanismes legals i administratius dirigits a evitar o autoritzar accions que puguen afectar als valors que són objecte de regulació específica; i, de l’altra, mesures actives que han de contribuir a la seua viabilitat i la seua restauració quan siga necessari, per tal d’evitar accions humanes que hi puguen incidir de forma desfavorable.

La llei consolida el concepte de gestió activa per als espais naturals protegits valencians i adapta la normativa valenciana a la legislació estatal i a les diverses directives europees.