Opinión | A FONDO

El poal al brancal

Perseguim la sostenibilitat ambiental i econòmica a través de la gestió responsable dels residus

Ja està més a prop. A partir de 2025, la llei obligarà a tots els ajuntaments a cobrar a la ciutadania una taxa per la recollida i gestió de fem. Els consistoris que no tenen aquesta taxa, com és el cas de l’Alcora, es veuran obligats a implantar-la, i allí on ja es paga, el seu import creixerà previsiblement, ja que hauran de revisar el càlcul per a complir la llei, que exigix que les taxa cobrisca la despesa de recollida i tractament de residus. Segons la normativa, es tracta d’aplicar el principi de qui contamina paga, de manera que la taxa haurà de ser pagada pel productor dels residus.

Les dades ens diuen que, actualment, a l’Alcora només se separen el 8,7% de residus municipals, molt per davall de la mitjana nacional del 22,2% i lluny dels objectius establits per la legislació vigent. Tot això ens ha portat a actuar i buscar un nou model de gestió de residus. D’una banda, per tal d’afavorir el reciclatge, i d’altra, perquè la taxa que hauran de pagar els veïns i veïnes siga la més baixa possible. És a dir, perseguim la sostenibilitat ambiental i també l’econòmica a través de la gestió responsable dels residus.

Un dels camins per a aconseguir aquests objectius és aprofitar les maneres de fer antigues: reutilitzar, reaprofitar, reduir, estalviar el consum i separar abans de tirar allò que ja no ens serveix. Així, el model que posarem en marxa consistirà en la recollida en els domicilis, de dos fraccions de residus, de manera separada: orgànics (restes de menjar) i resta (aquells que no són orgànics, ni envasos de vidre, plàstic i cartó, ni voluminosos i perillosos). Arreplegarem el fem en un poal al brancal en les cases unifamiliars i en contenidors comunitaris en els edificis.

Servei gratuït

Els envasos de paper i cartó i vidre continuaran depositant-se en els contenidors situats al carrer i per a la recollida de residus voluminosos, recorde que l’Ajuntament ofereix un servei gratuït els dimarts i divendres. A més a més, l’ecoparc està obert de dimarts a diumenge.

L’elecció d’aquest sistema respon al fet que ens permetrà fer una gestió més eficient dels residus, aportant nombrosos beneficis: millora la separació de residus domèstics facilitant la seua eliminació o reciclatge, ajuda a reduir les xifres de generació de residus per a aproximar-nos als objectius europeus, permet conéixer hàbits i necessitats de la ciutadania possibilitant el pagament per generació i ens corresponsabilitza amb la complexitat de la gestió dels residus.

S’implantarà de manera progressiva, començant el proper 6 de maig per un barri, el de Sant Jaume o camp de futbol. Supervisarem ben bé la implantació del sistema per tal de poder corregir o millorar tot allò que no funcione correctament. Com sol dir-se, la informació és poder. Per això, des de l’àrea de Medi Ambient hem preparat una completa campanya informativa i de sensibilització que inclou diferents accions.

Xarrades informatives

Amb la finalitat d’explicar en persona el nou sistema i la necessitat d’aquest canvi, a partir de la setmana que ve realitzarem xarrades informatives, dirigides als residents en la zona on s’iniciarà el projecte.

A més, a partir del 25 d’abril, l’Ajuntament els repartirà dos poals on depositar els residus per a facilitar la separació en els domicilis. I per a solucionar dubtes, es disposarà d’una persona d’educació ambiental que atendrà a peu de carrer a la ciutadania durant els dies més pròxims al canvi. A més, s’habilitarà un telèfon i correu electrònic d’informació ciutadana.

Soc molt conscient que els canvis no són gens fàcils, sobretot al principi costa adaptar-se. Per a nosaltres tampoc és plat de bon gust haver d’imposar un impost que mai s’ha pagat a l’Alcora. Recorde que, recentment, vam abaixar l’IBI per tal d’alleujar la càrrega fiscal als veïns.

Hem de tindre molt clar que aquest és un repte de tots i totes, un problema global que necessita accions locals. Així, a més d’impulsar el sistema de recollida que considerem més eficaç i que més afavoreix el reciclatge, també haurem de posar de la nostra part en l’àmbit individual i canviar alguns hàbits diaris. Com més reciclem, menys pagarem. Així, serà bo per al medi ambient i per a la nostra economia. Comptem amb la implicació i la col·laboració de tot el veïnat, ja que, insistisc, serà essencial.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló