Avui es casen enamorats com a dos pardalets i els seus amics i familiars els volen desitjar que siga un dia inoblidable i que marque l´inici d´una vida en parella més feli§ si cap.