Una de les tasques dels voluntaris d’Acció Ecologista Agro a la marjal d’Almenara és la millora de la biodiversitat vegetal. 

La naturalització d’antics camps de arrós porta normalment una expansió de les plantes colonitzadores com el senill i la bova. Així i tot, la implantació d’arbres de ribera com els oms negres, les sargueres, vímets o tamaritars als marges de canals, anguilers, alcudies, andanes i alters, és un procés més fàcil d’accelerar a partir de plantacions ja fetes en els pocs llocs on encara queden. 

El dirigent d’Acció EcologistaAgro, Enric Amer, explica que «és molt sabut que els marges dels camps de les marjaleries eren sistemàticament dedicades a canyars de l’exòtica Arundo donax i algun arbre on es puguen deixar les eines i descansar en xicotets cassets (masets), però la resta del terreny es dedicava íntegrament a les collites. Per això, actualment, en les zones públiques on es custòdia, es fa un esforç de reintroducció de les espècies que encara que no tinguen utilitat agrícola si són fonamentals com a elements de biodiversitat».

El resultat és realment satisfactori per a la productivitat intrínseca de les zones humides: terreny de torba, saó tot l'any, clima ideal. Així, al voltant dels estanys, finca de la Calçada i Quartons es poden trobar vertaders bosquets d’alberedes (Populus alba), vibrers (Salix alba, Salix atrocinerea, Salix purpurea), tamaritars (Tamarix gàlica), omedes ( Ulmus minor), moreres (Morus nigra), i també arbustos com murters (Mirtus omunis) o baladars i altres hebacees com els lliris grocs, mansegars i algunes plantes rares i endèmiques com la rude de pleta (Thalictrum maritimum), genista de tintorers, etc…  

Els voluntaris porten fent tasques desde la millor època, final de l’estiu i principis de la tardor. MIGUEL SÁNCHEZ.

En el cas dels estanys d’Almenara «aprofitem els trossos flotants de macrofits trencats per onatge, pels peixos o fotges que normalment s’acumulen espentats per les brises marines diàries a la part oest dels estanys», comenta Amer. Els voluntaris porten fent tasques des de la millor època per a això, que s’enquadra en el final de l’estiu i principis de la tardor. «Nosaltres el que fem és avançar i accelerar la dinàmica de colonització», indica Amer.