Aquesta darrera setmana hem contemplat com es cloïa un curs escolar de manera exemplar a pesar de les circumstàncies i contra les circumstàncies. La comunitat educativa a Borriana ha donat una lliçó de ciutadania pel seu comportament i dedicació al llarg de tot el curs 2020-2021. En la història quedarà el gran exemple que heu donat des del primer dia de curs. L'actitud dels treballadors i treballadores dels centres educatius, de les famílies i de l'alumnat ha sigut modèlic i ha posat en evidència que el procés d'ensenyament i aprenentatge és un servei essencial, i la presencialitat un objectiu primordial per evitar sempre que es puga les bretxes digital, social i cultural.

No ha sigut fàcil, però amb la col·laboració de tots i totes ho hem aconseguit. Aquest curs no hem parat de patir les conseqüències de les onades de pandèmia, ha sigut novament una situació excepcional que exigia mesures excepcionals i la ciutadania borrianenca ha respost positivament davant de cada cas. La clau ha sigut, sens dubte, la professionalitat del professorat i l’actitud de l’alumnat que han sabut adaptar-se a les difícils circumstàncies.

Personal docent i no docent, alumnat i famílies han tingut un comportament extraordinari, amb les dificultats que la digitalització i els confinaments puntuals han suposat. S’ha impartit classe en gimnasos, sales del professorat i d’actes, biblioteques, mòduls prefabricats o espais cedits per l’Ajuntament.

Els docents han perdut espais, han afegit molt de temps de formació i informació per a pal·liar les dificultats educatives quan ha sigut necessari, s’han format en educació digital i emocional. Les famílies també han perdut espais, l’accés als centres s’ha vist molt limitat i han hagut d’aprendre a relacionar-se amb els docents a través dels mitjans telemàtics, els qui han pogut, i l’alumnat ha hagut d’aprendre a evitar el contacte físic, a tindre fred a l’aula, portar mascareta i llavar-se les mans contínuament, entre altres coses.

Des del govern de la Generalitat i des de l’àmbit municipal hem col·laborat en les mesures d’inici de curs, les adaptacions dels accessos, infraestructures i espais, amb la injecció contínua de materials preventius, amb els reforços i protocols Covid i la coordinació amb els centres de salut, mesures de seguretat i salut preventives per al personal vulnerable, i molt més.

Ara, en acabar el curs, el balanç és de matrícula pel treball tan ben fet, i és hora de mirar cap endavant, sense perdre de vista el que ha passat, per tal de continuar millorant i lluitant per la qualitat de l’educació com a factor essencial de millora social, econòmica i personal.

A més, haurem de procurar facilitar més dotació al professorat i a l’alumnat de recursos digitals, eficaços i suficients, per a garantir el procés d’ensenyament i aprenentatge i l’ús de les TIC.

Professorat, famílies, alumnat i personal no docent dels centres educatius: «Ho hem fet, i ho heu fet molt bé!»

«La ciutadania de Borriana està molt orgullosa de vosaltres!»

Alcaldessa de Borriana