Formar part de Podem suposa assumir un veritable compromís pel municipalisme. Aquest concepte, que ha estat emprat sense massa convenciment per grups que l’han buidat de contingut, suposa pensar des d'allò més proper a la gent solucions a problemes evidentment locals, però també globals.

Des de Podem Moncofa hem estat treballant els darrers mesos en unes mocions pensades des de la base municipal i que pretenen donar solució a problemes de sostenibilitat i cost de l’energia. Parlem, per exemple, de protegir el terme municipal de la instal·lació de grans granges de plaques solars. És que no creiem en l’energia solar des d’aquest grup? Doncs, sí que hi creiem però lluitem contra la destrucció del nostre camp (com a territori i com a forma de vida) i defugim de l’especulació econòmica que tant de mal va fer al nostre poble. És per això, que després de parlar amb representants del sector agrícola i de que ens mostraren la seua preocupació, en el mes d’abril, vam presentar una moció en la que demanàvem al govern municipal que creara un catàleg de proteccions i plans especials, com permet la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, per poder modificar les normes locals. La idea era que es protegiren algunes zones pel seu valor agrícola, però també paisatgístic i cultural, tot això amb l’ajuda i l'assessorament del Consell Agrari.La proposta va ser rebutjada sense massa arguments, creiem perquè no en tenen.

Davant d’esta negativa, des de Podem i, dins de la mateixa línia, al ple de maig vam tornar a la càrrega amb dos propostes que incidien en l’objectiu de defensar l’agricultura local, tal i com ens reclama el sector. Tant és així que, per una banda, vam demanar que l’Ajuntament s’adherira a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori per a que la vigilància del compliment normatiu siga efectiva i per una altra, vam portar una moció que consisitia en la modificació de les normes subsidiàries per tal de poder paralitzar qualsevol llicència d'activitat a empreses que busquen, només, especular amb la terra. Doncs, també es va rebutjar per part del PP, que ens va dir que ells eren un partit verd, suposem que es referien a Vox.

I, per acabar, a juny vam presentar una moció en la que es sol·licitava que l’Ajuntament, com administració, assumira un paper de guia i promoció en la creació d’una comunitat energètica local, encara que, una vegada creada, seria un simple soci més. Aquesta moció està pensada per a augmentar el pes de fonts energètiques netes fugint de l’especulació i, a la vegada, a l’eixir del mercat, abaixar el cost de la factura en electricitat. Sí, rebutjada pel PP, perquè és millor queixar-se dels problemes que solucionar-los.

Les grans construccions s’han de fer amb uns bons fonaments que les apuntalen. El municipalisme és la base per a afrontar molts dels problemes actuals adaptant les solucions a les característiques pròpies de cada lloc i per a fer-ho, som els de baix qui hem de ser protagonistes. El vell absolutisme del tot per al poble però sense el poble va desaparèixer amb les democràcies burgeses, alguns no s’han assabentat.

Regidor de Podem Moncofa